Licitatie Austria-Viena: Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 095-230939
Obiectul licitaţiei Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice. Clasificare CPV 24615000
Produsele licitate Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
Numele firmei organizatoare Bundesministerium für Landesverteidigung
Adresa Roßauer Lände 1
1090 Wien
Austria
Telefon +43 50201 / 1023915
Fax +43 50201 / 1017028
E-mail ka.1@bmlv.gv.at
Adresa paginii web Adresa generală a autorității contractante: www.bundesheer.at
Persoana de contact/funcţia Procedură de negociere
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/05/2019

Ora locală: 14:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 28/06/2019

Ora locală: 09:00

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro