Licitatie Austria-Viena: Imprimante matriciale

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Imprimante matriciale

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 042-096460

Număr de referinţă: BCC-512-ProVia ID 29123

Obiectul licitaţiei Imprimante matriciale. Clasificare CPV 30232120
Produsele licitate Imprimante matriciale (Lieferung u. Wartg. v. Nadeldruckern inkl. BeratungsDL)
Numele firmei organizatoare ÖBB-Business Competence Center GmbH
Adresa Erdberger Lände 40-48
Wien
1030
Austria
Telefon +43 6642156938
Fax
E-mail robert.maeutner@oebb.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.oebb.at/BCC

Adresa profilului cumpărătorului: www.provia.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.provia.at

Persoana de contact/funcţia Robert Mäutner
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 01/04/2019

Ora locală: 11:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 01/04/2019

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro