Licitatie Austria-Viena: Mobilier de birou

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2191.03320
Obiectul licitaţiei Mobilier de birou. Clasificare CPV 44221100
Produsele licitate Mobilier de birou – mobilier divers pentru clădirea Parlamentului. (Büromöbel für das Parlament)
Numele firmei organizatoare Die Republik Österreich (Bund), vertreten durch die Parlamentsdirektion, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Dr. -Karl-Renner-Ring 3
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1017
Țară: Austria
Telefon +43 140110-0; +43 124570-0
Fax +43 140110-2800; +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-16f89a26bdf-3783ea0cba3a5f13

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 14/02/2020

Ora locală: 11:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/02/2020

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro