Licitație Austria-Viena: Mobilier de birou

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 094-212900

Număr de referinţă: 2018-GUT.MBL-109

Obiectul licitaţiei Mobilier de birou. Clasificare CPV 39130000
Produsele licitate Mobilier de birou (Büromöblierung TU Wien) – scaune şi mobilier de laborator
Numele firmei organizatoare Technische Universität Wien Gebäude und Technik
Adresa Resselgasse 3
Wien
1040
Austria
Telefon +43 15880141226
Fax
E-mail beschaffung@gut.tuwien.ac.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.tuwien.ac.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://tuwien.vergabeportal.at/List

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://tuwien.vergabeportal.at/Detail/56833#tab3

Persoana de contact/funcţia Mag. Astrid Steiner
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 27/06/2018

Ora locală: 14:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 27/06/2018

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 27/06/2018

Ora locală: 14:15

Locul:

Resselgasse 3

1040 Wien

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Je Bieter eine Person

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro