Licitatie Austria-Viena: Mobilier şcolar

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier şcolar

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 239-545437

Număr de referinţă: BBG/GZ 2102.03175

Obiectul licitaţiei Mobilier şcolar. Clasificare CPV 39160000
Produsele licitate Mobilier şcolar – livrare şi montare garderobe metalice pentru elevi şi profesori (Garderoben aus Metall) Valoare fără TVA: 4 251 537.68 EUR
Numele firmei organizatoare Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 14/01/2019

Ora locală: 13:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/01/2019

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 14/01/2019

Ora locală: 13:00

Locul:

Bundesbeschaffung GmbH, 1020 Wien, Lassallestraße 9b

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

Articolul anterior
Licitatie Austria-Graz: Dispozitive de protecţie împotriva razelor solare
Articolul următor
Oportunitate de a participa la Expoziţia internaţională “Manufacturing, Innovations and Engineering Solutions Balttechnika”, Vilnius –Lituania