Licitatie Austria-Viena: Mobilier

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 104-251440

Număr de referinţă: MA 54 – BB – 482708/18 EU

Obiectul licitaţiei Mobilier. Clasificare CPV 39100000
Produsele licitate Mobilier grădiniţe (Möbel für Wiener Kindergärten) Valoare fără TVA: 1 670 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 54
Adresa Simone-de-Beauvoir-Platz 6
Wien
1220
Austria
Telefon +43 1400054006
Fax +43 1400054006
E-mail post@ma54.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/66406

Persoana de contact/funcţia Andrea Glaser
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 02/07/2019

Ora locală: 09:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 02/07/2019

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 02/07/2019

Ora locală: 09:05

Locul:

Magistratsabteilung 54

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro