Licitatie Austria-Viena: Nitraţi

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Nitraţi

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 202-458417

Număr de referinţă: WKN-798983/18

Obiectul licitaţiei Nitraţi. Clasificare CPV 24313400
Produsele licitate Nitraţi – nitrat de calciu (Lieferung von 2 200 t Calciumnitrat für 2019)
Numele firmei organizatoare Stadt Wien – Wien Kanal
Adresa Modecenterstraße 14/Block C/4. Stock
Wien
1030
Austria
Telefon +43 140008030
Fax +43 140009930030
E-mail vergaben@wkn.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.kanal.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/59551

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/12/2018

Ora locală: 09:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/12/2018

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 11/12/2018

Ora locală: 09:00

Locul:

Wien Kanal

Modecenterstraße 14/Block C/Zimmer 422

1030 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

Articolul anterior
Licitatie Austria-Maria Enzersdorf: Contoare de electricitate
Articolul următor
Conferința „România 2030: Cum recuperăm decalajele față de Europa occidentală?”