Licitatie Austria-Viena: Pompe de perfuzie

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Pompe de perfuzie

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 128-312717

 

Obiectul licitaţiei Pompe de perfuzie.

Clasificare CPV 33194110 Pompe de perfuzie

Produsele licitate Pompe de perfuzie (Offenes Verfahren – Rahmenvereinbarung Infusionstechnik AKH Wien).

Valoare fără TVA: 5 200 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus
Adresa Adresă: Währinger Gürtel 18-20
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 1090
Țară: Austria
Telefon +43 14040094790
Fax +43 14040095790
E-mail daniela.seifert@vamed.com
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.vamed.com/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://vamed.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=110

Persoana de contact/funcţia Daniela Seifert
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/08/2020

Ora locală: 13:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/08/2020

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/08/2020

Ora locală: 13:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro