Licitatie Austria-Viena: Diverse produse alimentare şi produse uscate

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Diverse produse alimentare şi produse uscate

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2019-70
Obiectul licitaţiei Diverse produse alimentare uscate. Clasificare CPV 15890000
Produsele licitate Diverse produse alimentare uscate pentru case de bătrâni. (Lieferung von Trockenwaren 2020)
Numele firmei organizatoare Kuratorium Wiener Pensionisten – Wohnhäuser
Adresa Adresă: Seegasse 9
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1090
Țară: Austria
Telefon +43 131399170596
Fax +43 131399370560
E-mail Jasmine.Schreiber@kwp.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.vemap.com

Adresa profilului cumpărătorului: http://kwp.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://kwp.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=158

Persoana de contact/funcţia Jasmine Schreiber
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/02/2020

Ora locală: 09:30

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/02/2020

Ora locală: 09:30

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 26/02/2020

Ora locală: 10:00

Locul:

Ottakringer Straße 264

1160 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro