Licitatie Austria-Viena: Saci de dormit

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Saci de dormit

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 093-224157
Obiectul licitaţiei Saci de dormit. Clasificare CPV 39522540, 39522541, 18937100
Produsele licitate Saci de dormit (Schlafsäcke mit Zubehör (Rahmenabrufvertrag) für 2020 bis 2022 (Option 2023 bzw. 2024))

Durata contractului:

Începere: 01/01/2020    Încheiere: 31/12/2022

Contractul se reînnoiește: da

Numele firmei organizatoare Republik Österreich vertreten durch den Bundesminister für Landesverteidigung
Adresa Roßauer Lände 1
Wien
1090
Austria
Telefon +43 502011023943
Fax +43 502011017028
E-mail ka.4@bmlv.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://bmlv.gv.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://bmlv.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://bmlv.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=20

Persoana de contact/funcţia Uta Meznik
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/07/2019

Ora locală: 11:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/07/2019

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/01/2020

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/07/2019

Ora locală: 11:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro