Licitatie Austria-Viena: Scaune

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Scaune

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 136-334171

Număr de referinţă: 54 – EM – 308381/20 EU

Obiectul licitaţiei Scaune.

Clasificare CPV 39110000 Scaune, produse conexe şi piese ale acestora

Produsele licitate Scaune – diferite modele (Drehsessel und Seriensitzmöbel).
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 54
Adresa Adresă: Simone-de-Beauvoir-Platz 6
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 1400054004
Fax +43 140009954100
E-mail post@ma54.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/86354

Persoana de contact/funcţia Helene Eberhardt
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 14/08/2020

Ora locală: 09:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/08/2020

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 14/08/2020

Ora locală: 09:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro