Licitație Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2018/S 089-200092

Număr de referinţă: 02242

Obiectul licitaţiei Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă. Clasificare CPV 72000000
Produsele licitate Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă (Rahmenvereinbarung für externe IT-Dienstleistungen)
Numele firmei organizatoare Umweltbundesamt GmbH
Adresa Spittelauer Lände 5
Wien
1090
Austria
Telefon +43 131304-5474
Fax +43 131304-5400
E-mail it-ausschreibung@umweltbundesamt.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.umweltbundesamt.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://www.umweltbundesamt.at/externe_it-dl

Persoana de contact/funcţia Recht, Beschaffung & Facility Management
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:30

Locul:

Conform documentaţiei de licitaţie

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro