Licitatie Austria-Viena: Sisteme de iluminat

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Sisteme de iluminat

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 225-550954

Număr de referinţă: 90.032/604-UBU/19

Obiectul licitaţiei Sisteme de iluminat. Clasificare CPV 31527260
Produsele licitate Sisteme de iluminat (1020 Wien, Stadionallee 2, Technische Universität Wien, USTEM – Neubau Institutsgebäude – Beleuchtung)
Numele firmei organizatoare Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.
Adresa Adresă: Trabrennstraße 2c
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 50244-4222
Fax +43 50244-4704
E-mail micha.wollanek@big.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.big.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://big.vergabeportal.at/Detail/75058

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Denumire oficială: ARGE Architekten (Kratochwil – Waldbauer – Zeinitzer)
Număr naţional de înregistrare: 9110010850845
Adresă: Eroicagasse 30
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130
Cod poștal: 1190
Țară: Austria
E-mail: office@ae30.at
Telefon: +43 13180500
Fax: +43 13705013

Adresa principală: www.ae30.at

Persoana de contact/funcţia Unternehmensbereich Universitäten, Micha Wollanek
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 09/01/2020

Ora locală: 13:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 09/01/2020

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 09/01/2020

Ora locală: 13:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro