Licitatie Austria-Viena: Toner pentru fotocopiatoare

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Toner pentru fotocopiatoare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 097-234112

Număr de referinţă: 3301.03254

Obiectul licitaţiei Toner pentru fotocopiatoare. Clasificare CPV 30125120
Produsele licitate Toner pentru fotocopiatoare (Druckerverbrauchsmaterial Rebuild/Rebuilt/Reusev) Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-16abfe3e6ab-37fa28dd8749b740

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 17/06/2019

Ora locală: 11:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 17/06/2019

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 17/06/2019

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro