Licitatie Austria-Viena: Traverse

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Prezentul anunț este o invitație la o procedură concurențială de ofertare

Austria-Viena: Traverse

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 123-301564

 

Obiectul licitaţiei Traverse. Clasificare CPV 34947100
Produsele licitate Traverse beton pentru calea ferată (Prüfsystem Weichenspannbetonschwellen)
Numele firmei organizatoare Weichenspannbetonschwellen
Adresa Praterstern 3
Wien
1020
Austria
Telefon +43 6646170210
Fax
E-mail gerhard.rauscher@oebb.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.oebb.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.provia.at/bieterportal/VeroeffentlichteElemente#veroeffentlichtePruefsysteme-tab

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

ÖBB Infrastruktur AG
Nordbahnstraße 50
Wien
1020
Austria
Persoană de contact: SAE Fachbereich Fahrwegtechnik – Oberbau
E-mail: roland.fischer@oebb.at

Persoana de contact/funcţia ÖBB Infrastruktur AG, Stab Einkauf, Gerhard Rauscher
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Conf. caietului de sarcini
Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Conf. caietului de sarcini
Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro