Licitatie Austria-Viena: Tuburi şi racorduri

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Tuburi şi racorduri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2019/S 182-444385

Număr de referinţă: MA 31-667868/19

Număr de referinţă: MA 31-667884/19

Obiectul licitaţiei Tuburi şi racorduri. Clasificare CPV 44164310
Produsele licitate Tuburi şi racorduri – tuburi şi racorduri din plastic (Lieferung von Kunststoffrohren, Formstücken und Zubehör, Lieferung von Universalrohrverbindungen)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 31
Adresa Grabnergasse 4-6
Wien
1060
Austria
Telefon +431 5995931220
Fax
E-mail roland.richter@wien.gv.at

rohlager@ma31.wien.gv.at

Adresa paginii web Adresa principală: www.wienwasser.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/71632

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/71634

Persoana de contact/funcţia Magistrat der Stadt Wien, Wiener Wasser, Fachbereich 08 – Rohrlager
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/10/2019

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/10/2019

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/10/2019

Ora locală: 09:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro