Licitatie Austria-Viena: Uşi glisante

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Uşi glisante

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: WL-B68-F-2001-18
Obiectul licitaţiei Uşi glisante. Clasificare CPV 44221230
Produsele licitate Uşi glisante – livrare şi montare uşi glisante metrou linia U5 Viena (Bahnsteigtüren für die Linie U5)
Numele firmei organizatoare WIENER LINIEN GmbH & Co KG
Adresa Erdbergstraße 202
Wien
1030
Austria
Telefon +43 1790968602
Fax +43 1790968009
E-mail michael.doerr@wienerlinien.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wienerlinien.at

Adresa profilului cumpărătorului: https://wstw.vergabeportal.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://wstw.vergabeportal.at/Detail/59774

Persoana de contact/funcţia Ing. Michael Dörr
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 05/12/2018

Ora locală: 09:30

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 05/12/2018

Ora locală: 09:30

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 05/12/2018

Ora locală: 09:30

Locul:

Dion Wiener Linien

1030 Wien

Erdbergstraße 202

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro