Licitaţie Austria-Viena: Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

 

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

 

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 131-298864

Număr de referinţă: MA 54 – BB – 10660034/18 EU

Obiectul licitaţiei Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste. Clasificare CPV 22200000
Produsele licitate Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste – servicii de tipărire şi livrare  (Österreichische Gemeinde-Zeitung)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 54
Adresa Simone-de-Beauvoir-Platz 6
Wien
1220
Austria
Telefon +43 1400054004
Fax +43 140009954100
E-mail post@ma54.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/57966

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 54
Simone-de-Beauvoir-Platz 6 (ident Sonnenallee 20)
Wien
1220
Austria
Persoană de contact: Fachbereich Büro & Bildung – Fr. Irene Geiger
Telefon: +43 1400054071
E-mail: irene.geiger@wien.gv.at
Fax: +43 140009954100

Persoana de contact/funcţia Helene Eberhardt
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/09/2018

Ora locală: 14:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/09/2018

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 06/09/2018

Ora locală: 10:00

Locul:

MA 54, 1220 Wien, Simone-de-Beauvoir-Platz 6 (ident Sonnenallee 20), 4.Stock, Zi. 04.67

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro