Licitație Mauritius: Geotechnical Site Investigations for Island Terminal and Breakwater Structure

 

Denumirea licitaţiei Mauritius – Geotechnical Site Investigations for Island Terminal and Breakwater Structure
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator MPA375/2018
Obiectul licitaţiei operațiuni de forare, eșantionare, realizarea testelor de laborator și a studiului geofizic
Produsele licitate Servicii geotehnice
Numele firmei organizatoare Autoritatea Porturilor din Republica Mauritius
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web http://publicprocurement.govmu.org

www.mauport.com

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
60 USD taxa se poate achita la State Bank of Mauritius Ltd, 1, Queeri Elizabeth Il Street, Port Louis, Mauritius, contul nr. 6107.6000000401)
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini
Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
26 iulie 2018,  ora 14 ( ora locală)
Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare Gabriela Eremia

Ministru consilier 

B.P.C.E. Cape Town