MAGUAY COMPUTERS – S.R.L. autorizare în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

Decizia 477/2022 privind acordarea autorizării Societăţii MAGUAY COMPUTERS – S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G

Intră în vigoare:22 septembrie 2022

Emitent: Prim-Ministru

Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 134 din 22 august 2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de Societatea Comercială MAGUAY COMPUTERS – S.R.L., precum şi Adresa Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării nr. 863 din data de 25 august 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/26.305/M.N. în data de 14 septembrie 2022,

în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G, precum şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic

Se acordă Societăţii MAGUAY COMPUTERS – S.R.L. autorizarea în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G, în condiţiile în care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca acesteia provin de la operatori economici avizaţi în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 928 din data de 22 septembrie 2022