ccib_img_1380707958_dsc_0046_S1[1]

Manageri şi angajaţi mai bine pregătiţi prin PROFMEC

Luni, 30 septembrie 2013, a avut loc la Bucureşti conferinţa de închidere a proiectului strategic „Formarea profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică – PROFMEC”, eveniment la care au participat reprezentanţi ai beneficiarului şi partenerilor, oameni de afaceri, dar şi angajaţi din domeniile electric, electronic şi automatizări.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 34 luni în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est şi Nord Est. PROFMEC a fost implementat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în calitate de beneficiar, alături de partenerii săi: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (INCDMNR-IMNR), IPROLAM SA Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii – Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri (INMA-ITA) şi camerele de comerţ din Dolj, Neamţ şi Prahova.

Potrivit managerului de proiect, Georgia Sima (CCIB), prin PROFMEC s-a urmărit creşterea flexibilităţii organizaţiilor industriale ce activează în domeniul mecanicii şi mecatronicii la impactul produs de necesitatea implementării unor noi tehnologii şi materiale, cu efect asupra creşterii competitivităţii, datorită îmbunătăţirii semnificative a calităţii produselor.

PROFMEC s-a adresat atât managerilor de organizaţii industriale şi întreprinzătorilor din domeniul mecanicii şi mecatronicii, cât şi angajaţilor din organizaţiile industriale care au ca obiect de activitate producţia de echipamente în domeniile mecanică, mecanică agricolă şi mecatronică.

Datorită PROFMEC, 28 de manageri au fost instruiţi prin programul NouTeh-Manager, iar 342 de angajaţi au beneficiat de cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare în vederea însuşirii deprinderilor teoretice şi practice necesare utilizării noilor tipuri de materiale şi tehnologii. Astfel, INMA a pus la dispoziţia celor interesaţi 4 programe de perfecţionare care s-au adresat specialiştilor în domeniul proiectării asistate de calculator, IPROLAM a oferit cursuri de tehnician mecatronist (iniţiere şi perfecţionare), tehnician în automatizări (iniţiere), lucrător în electronică şi automatizări (perfecţionare), electronist aparate şi echipamente în automatizări (perfecţionare), în timp ce specialiştii IMNR au susţinut cursuri de perfecţionare în domeniul managementului materialelor avansate pentru acoperiri de protecţie termo-mecanică a suprafeţelor cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică, precum şi în domeniul obţinerii, testării şi utilizării materialelor avansate pentru acoperiri de protecţie termo-mecanică a suprafeţelor cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică.

Proiectul PROFMEC este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finantare POS DRU 2007-2013 puteţi accesa site-ul www.fseromania.ro.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Georgia Sima, manager proiect, telefon: 021 311 4499, e-mail: profmec@ccib.ro sau accesând site-ul http://profmec.ccib.ro.

Biroul de Presă al CCIB