Hotărârile

Adunării Generale a Reprezentantilor Membrilor

Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti

26 aprilie 2021, orele 10:00, Palatul CCIB Business Center

 

 

Întrunită astăzi, 26 aprilie 2021, in Palatul CCIB Business Center, str. Ion Ghica nr. 4, etaj 2, orele 10:00, Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, statutar convocată şi constituită sub aspectul motivaţiei, cvorumului şi al publicităţii, s-a desfăşurat în baza ordinii de zi, respectiv:

 

 1. Raport privind evolutia comertului, industriei, serviciilor si a altor activitati din Municipiul Bucuresti in 2020   – conform art.22.1 din Statutul CCIB
 2. Aprobarea Raportului Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB in perioada  dintre cele doua adunari generale (aprilie 2016- aprilie 2021) inclusiv a deciziilor Colegiului de Conducere adoptate de la ultima AGR (mai 2019) pana in present –conform art. 22.2. din statutul CCIB
 3. Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2019 si 2020 in baza bilantului contabil – conform 22.3 din Statutul CCIB
 4. Aprobarea Raportului de verificare al Auditorului pentru anii 2019 si 2020 si descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru anii 2019 si 2020– conform 22.2 din Statutul CCIB 22.2.
 5. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 – conform 22.3 din Statutul CCIB
 6. Aprobarea Obiectivelor generale ale activitatii CCIB pentru urmatorul an – conform 22.4 din Statutul CCIB 22.2.
 7. Aprobarea Raportului de Activitate al Curtii de Arbitraj Comercial Bucuresti de la reinfiintare (ianuarie 2018) si pana in prezent.
 8. Stabilirea nivelului tarifului de inscriere si nivelul cotizatiilor membrilor CCIB, in conformitate cu prevederile art.22.10 din statutul CCIB;
 9. Stabilirea nivelului indemnizatiei presedintelui, vicepresedintilor, indemnizatiei de sedinta a membrilor si secretariatului Colegiului de Conducere, in conformitate cu prevederile art.22.11 din statutul CCIB;
 10. Informare privind demersurile initiate pentru clarificarea situatiei patrimoniului istoric al CCIB.
 11. Alegerea firmei de audit financiar, potrivit art. 22.7 din statutul CCIB;
 12. Alegerea Colegiului de Conducere al CCIB pentru mandatul 2021 – 2025, in conformitate cu prevederile articolelor 22.5 si 25 din statutul CCIB;
 13. Alegerea Presedintelui CCIB pentru mandatul 2021 – 2025, conform art.22.6 din statutul CCIB;
 14. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale a Reprezentantilor CCIB

 

Şedinţa a fost prezidată de dl. Gheorghe Lemnaru – Preşedinte interimar al CCIB.

Dl presedinte Gheorghe Lemnaru a anuntat ca Adunarea generala de azi, 26 aprilie 2021, este la a doua convocare, prima convocare din 19 aprilie 2021 neintrunind cvorumul statutar. Conform art. 17 din Statutul CCIB, la a doua convocare, AGM este legal constituita indiferent de numarul participantilor.

Dl. Presedinte Gheorghe Lemnaru a propus şi supus la vot componenţa Secretariatului tehnic format din: dna Olga Badea, Dna Cristina Serbansecu si dna Gabriela Dumitriu. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi componenţa Secretariatului tehnic al AGM.

Dl. preşedinte Gheorghe Lemnaru  a propus şi supus la vot alegerea unei Comisii de Numarare si Validare a Voturilor, formata din 3 membri: dna Cristina Serbanescu, dna Gabriela Dumitriu si dl. Stefan Toader. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi componenţa Comisiei de Numarare si Validare a Voturilor.

In baza materialelor puse la dispoziţie în termeni statutari, a dezbaterilor şi voturilor exprimate direct, astăzi 26 aprilie 2021, Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat următoarele hotărâri:

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a dezbatut Raportul privind evolutia comertului, industriei, serviciilor si a altor activitati din Municipiul Bucuresti in 2020.
 2. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi: Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB intre adunarile generale din aprilie 2016 si aprilie 2021, precum si a deciziilor Colegiului de Conducere adoptate de la ultima Adunare Generala CCIB (mai 2019) pana in prezent.
 3. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, in baza bilanturilor contabile.
 4. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat cu unanimitate de voturi: Raportul de verificare al Auditorului pentru anul 2019 si Raportul de verificare al Auditorului pentru anul 2020. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru anii 2019 si 2020.
 5. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
 6. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru urmatorul an.
 7. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de Activitate al Curtii de Arbitraj Comercial Bucuresti de la reinfiintare (ianuarie 2018) si pana in prezent.
 8. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi nivelul tarifului de inscriere si nivelul cotizatiilor membrilor CCIB.
 9. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu majoritate de voturi ca valoarea indemnizatiei presedintelui, vicepresedintilor, indemnizatiei de sedinta a membrilor si secretariatului Colegiului de Conducere sa ramana la aceeasi valoare, care s-a pastrat din anul 2008 pana in prezent, cu clauza acordarii indemnizatiilor in situatia in care CCIB va dispune de sumele necesare in asa fel incat sa nu se produca perturbari in bugetul Camerei.
 10. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a mandatat viitorul Colegiu de Conducere sa continue demersurile initiate pentru clarificarea situatiei patrimoniului istoric al CCIB.
 11. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi amanarea alegerii firmei de audit financiar si mandatarea noului Colegiu de Conducere CCIB cu adoptarea unei decizii in acest sens.
 12. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a votat cu majoritate voturi pentru mandatul 2021–2025,urmatoarea componenta a  Colegiului de Conducere al CCIB :
1. ASOCIATIA COMITETUL NATIONAL ROMAN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI (CNR-CME)
2. ASOCIATIA PATRONALA A FORESTIERILOR DIN ROMANIA – ASFOR FILIALA BUCURESTI
3. BIBLIOSTAR SRL
4. CHEMTRADERS SRL
5. EAST ELECTRIC SRL
6. FAUR SA
7. FIATEST SRL
8. GHELE IMPEX SRL
9. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE CARAFOLI” – I.N.C.A.S. BUCURESTI
10. KFZ-MAG IMPEX SRL
11. LAZAR GROUP PROD SRL
12. MACTC INVEST SRL
13. MAGUAY IMPEX SRL
14. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL
15. TIAB SA

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu majoritate voturi in functia de Presedinte al CCIB pentru mandatul 2021 – 2025 pe dl. Iuliu Stocklosa
 2. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Hotararile Adunarii Generale a Membrilor CCIB si împuternicirea Președintelui nou ales: dl. Iuliu Stocklosa și a secretarilor de ședintă dna Olga Badea, dna Cristina Serbanescu si dna Gabriela Dumitriu în vederea semnării, inclusiv în formă autentică, în fața notarului public a Hotărârilor adoptate în prezenta ședință.

 

Secretariatul Adunarii Generale a Membrilor CCIB