HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Membrilor

Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

26 aprilie, ora 10:00

Aula Carol I, Palatul CCIB Business Center

 

Întrunită astăzi, 26 aprilie 2023, ora 10:00, în Aula Carol I, etaj 2, Palatul CCIB, Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, statutar convocată, prezidată de dl. Iuliu Stocklosa, Preşedintele CCIB şi constituită sub aspectul motivaţiei, cvorumului şi al publicităţii, s-a desfăşurat în baza ordinii de zi transmisa odata cu convocatorul.

În baza materialelor puse la dispoziţie în termeni statutari, a dezbaterilor şi voturilor exprimate direct, astăzi 26 aprilie 2023, Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a dezbătut: Raportul privind evoluția economiei României în anul 2022 si Raportul privind evoluția comerțului, industriei, serviciilor și a altor activități din Municipiul București (conform art.22.1 din Statutul CCIB).
  2. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul Președintelui și al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București cu privire la activitatea întreprinsă în perioada aprilie 2022- martie 2023, inclusiv a deciziilor Colegiului de Conducere adoptate în perioada menționată (conform art. 22.2. din statutul CCIB).
  3. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 în baza bilanțului contabil (conform art. 22.3 din Statutul CCIB).
  4. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de verificare al Auditorului pentru anul 2022. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi descărcărea de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru 2022 (conform art. 22.2 din Statutul CCIB).
  5. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 (conform art. 22.3 din Statutul CCIB).
  6. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activității CCIB pentru următorul an (conform art. 22.4 din Statutul CCIB).
  7. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Informare privind activitatea Fundației Fondul Carol I, în perioada aprilie 2022- martie 2023 (conform art. 29.15).
  8. Adunarea Generală a Membrilor a adoptat cu unanimitate de voturi Hotărârile Adunării Generale a Membrilor CCIB din 26 aprilie 2023 și împuternicirea Președintelui, dl. Iuliu Stocklosa, în vederea semnării, (inclusiv în formă autentică, în fața notarului public) a Hotărârilor adoptate în prezenta ședință.

 

Preşedinte,

Iuliu Stocklosa