HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Membrilor

Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

18 aprilie 2024, ora 10:00

Aula Carol I, Palatul CCIB Business Center

 

Întrunită astăzi, 18 aprilie 2024, ora 10:00, în Aula Carol I, etaj 2, Palatul CCIB, Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, statutar convocată, prezidată de dl. Iuliu Stocklosa, Preşedintele CCIB şi constituită sub aspectul motivaţiei, cvorumului şi al publicităţii, s-a desfăşurat în baza ordinii de zi transmisa prin convocator.

În baza materialelor puse la dispoziţie în termeni statutari, a dezbaterilor şi voturilor exprimate direct, astăzi 18 aprilie 2024, Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat următoarele hotărâri:

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a dezbătut Raportul privind evolutia comertului, industriei, serviciilor si a altor activitati din Municipiul Bucuresti la nivelul anului 2023 (conform art.22.1 din Statutul CCIB).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul Președintelui și al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului Bucuresti cu privire la activitatea întreprinsă in perioada martie 2023-martie 2024, inclusiv a deciziilor Colegiului de Conducere adoptate in perioada mentionata (conform art. 22.2. din statutul CCIB).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in baza bilantului contabil (conform art. 22.3 din Statutul CCIB).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de verificare al Auditorului pentru anul 2023. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru anul 2023 (conform art. 22.2 din Statutul CCIB).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 (conform art. 22.3 din Statutul CCIB).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru anul 2024 (conform art. 22.4 din Statutul CCIB).
 2. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea Fundatiei Fondul Carol I, in perioada martie 2023 – martie 2024 (conform art. 29.15).

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Curtii de Arbitraj Bucuresti de pe langa CCIB, pentru perioada ianuarie 2023-martie 2024.

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul privind aprobarea continuării colaborării pentru auditul financiar al situațiilor financiare CCIB, pentru perioada 2024-2027, respectiv oferta Eval Expert SRL in valoare de 5.000 Euro fara TVA/raport anual de audit financiar al situatiilor financiare intocmite, in conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil pentru exercitiile financiare 2024-2027.

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Nota privind modificarea indemnizațiilor organelor de conducere CCIB.

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor a adoptat cu unanimitate de voturi Hotărârile Adunării Generale a Membrilor CCIB din 18 aprilie 2024 și împuternicirea Președintelui, dl. Iuliu Stocklosa, în vederea semnării, (inclusiv în formă autentică, în fața notarului public) a Hotărârilor adoptate în prezenta ședință.

 

Preşedinte,

Iuliu Stocklosa

 

 

Secretariatul sedinței,

                                                                                Gabriela Dumitriu

Robert Barbu