Potrivit Legii 335/2007, ce îi guvernează activitatea, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București are 3 categorii de membri:
  • Membri individuali: pot fi operatori economici, persoane fizice autorizate, asociații familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerț, persoane juridice cu activități economice în comerț, industrie, servicii, turism etc. (societăți si companii naționale, regii autonome, societăți comerciale cu capital privat, de stat sau mixt), inclusiv profesiile liberale, înregistrate la Registrul Comerțului, indiferent de activitate.
  • Membri colectivi: filiale ale camerelor de comerț bilaterale, asociații profesionale locale, organizații patronale existente în teritoriu sau filialele, sucursalele ori reprezentanțele locale ale celor naționale, cu sau fără personalitate juridică, dar având autorizație locală de funcționare.
  • Membri onorifici: cadre didactice, oameni de știință, specialiști în economie si legislație comercială, personalități ale vieții publice din București, oameni de afaceri, specialiști și personalități de înaltă formație profesionala. Membrii onorifici nu plătesc taxe de înscriere și cotizații.
RECLAMĂ