Codul Principiilor de Etica in Afaceri se adreseaza tuturor membrilor CCIB, constituind o obligatie explicita a acestora, conform articolului 9, paragraful 9.6 din Statutul Camerei.

In masura in care va fi recunoscut si respectat de toti oamenii de afaceri, Codul reprezinta, totodata, o contributie reala la imbunatatirea mediului de afaceri din Capitala si din tara, inclusiv prin combaterea fenomenelor de coruptie, birocratie, crima financiara si alte asemenea, in interesul tuturor operatorilor economici.

I. PRINCIPII GENERALE
 • Principiile eticii in afaceri corespund unei bune practici in relatiile comerciale interne si internationale, bazate pe corectitudine, loialitate, profesionalism si demnitate.
 • Ele recomandå membrilor Camerei sa respecte obligatiile impuse, actele normative si relatiile contractuale, sa nu impiedice indeplinirea obligatiilor altor oameni de afaceri, sa fie disponibili la colaborari avantajoase, atat pe piata interna, cat si pe pietele internationale si cu atat mai mult in mediul economic al Uniunii Europene.
 • Membrii Camerei, ca oameni de afaceri, se vor stradui sa nu-şi asume obligatii pe care, principial, nu sunt in masura sa le indeplineasca.
 • Membrii Camerei trebuie sa actioneze ca o echipa unita in folosul Camerei si nu in folosul personal, sa se puna de accord asupra tuturor problemelor divergente, sa se abtina de la orice comentarii critice in afara Adunarii Generale a membrilor CCIB, sau de la orice actiuni ostile impotriva hotararilor luate de acest organ de conducere in conditiile legii si a statutului CCIB.
II. RELATII PRINCIPIALE CU PARTENERII DE AFACERI
 • Indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, a termenelor si conditiilor de plata, a tuturor intelegerilor convenite cu buna credinta si cu respectarea legii.
 • Depunerea de eforturi constante pentru castigarea reputatiei de partener de afaceri de incredere, integru si competent.
 • Adoptarea unei atitudini demne, civilizate si profesionale in raporturile cu partenerii din tara si strainatate, in deplin respect fata de toti partenerii de afaceri, fara a utiliza intimidari, amenintari si violente in raporturile cu acestia, indiferent de dimensiunea lor in raport cu propria firma.
 • Promovarea concurentei loiale in raporturile de afaceri, neincurajarea formelor de concurenta monopolista sau neloiala in afacerile proprii sau ale altor comercianti, abtinerea de la promovarea in contracte a unor clauze abuzive.
 • Promovarea de solutii amiabile, prin negocieri, mediere si compromisuri, in cazul unui diferend comercial.
 • Respectarea deciziilor definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti, ale Comisiei de Mediere, ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga CCIR sau ale comisiilor de arbitraj de la camerele de comert si industrie teritoriale, ale altor organisme jurisdictionale interne si internationale, date in litigiile contractuale in care sunteti implicati.
 • Utilizarea formelor corecte de reclama si publicitate si abtinerea de la acte si fapte care ar putea prejudicia imaginea, interesele sau produsele altor agenti economici.
 • Respectarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala ale tuturor partenerilor de afaceri si luarea de masuri pentru protectia propriilor drepturi specifice.
III. PREVENIREA FORMELOR DE CORUPTIE
 • Prevenirea oricarei situaţii in care conducatorii firmei si angajatii acesteia ofera sau pretind mita pentru indiferent ce serviciu sau contract.
 • Evitarea conflictelor de interese in afacerile desfasurate, inclusiv in relatia cu alti membri ai Camerei, neimplicarea in operatiuni de evaziune fiscala, spalare a banilor, alte operatiuni ilegale privind participari la licitatii, sponsorizari. Etc
 • Asigurarea inregistrarii corecte a operatiunilor financiare ale firmei in documentele contabile care urmeaza a fi disponibile pentru inspectiile de specialitate.
 • Neangajarea in activitati comerciale sau financiare de orice fel avand ca finalitate acte teroriste, traficul de arme sau droguri sau alte forme de crima organizata, inclusiv cea transfrontaliera.
 • Realizarea afacerilor in deplina transparenta si neutilizarea afacerilor pentru ascunderea unor activitati clandestine sau cu unicul scop de a obtine beneficii, facilitati, preferinte, subventii sau alocatii de la bugetul statului.
IV. RELATIILE CU ANGAJATII
 • Evitarea practicilor discriminatorii in selectionarea, angajarea, aprecierea, promovarea si recompensarea propriilor salariati.
 • Preocuparea permanenta de aplicare a normelor de protectie a muncii; consultarea angajatilor asupra conditiilor de munca si a problemelor lor specifice.
 • Crearea de noi locuri de munca prin afacerile proprii; sensibilitate fata de problemele somajului cauzate de deciziile propriei afaceri si realizarea de actiuni, impreuna cu sindicatele, reprezentantii salariatilor, agentiile de angajare a fortei de munca si autoritatile, pentru diminuarea efectelor neocuparii fortei de munca.
V. RELATIILE CU ACŢIONARII
 • Informarea actionarilor firmei privind evolutia economica si operatiunile acesteia, punându-le la dispozitie rapoarte auditate financiar.
 • Asigurarea transparentei in privinta organizarii votului si respectarii regulilor de vot in adunarea generala ale tuturor categoriilor de actionari.
 • Precizarea in statutul firmei a rolurilor si a responsabilitatilor conducerii executive, ale Consiliului de Administratie, precum si ale actionarilor firmei, in conditiile legii.
VI. RELATII CORECTE CU AUTORITATILE CENTRALE SI LOCALE, CU INSTITUTIILE INTERNATIONALE
 • Asigurarea in mod consecvent a conditiei de bun contribuabil a firmei, prin achitarea obligatiilor fiscale, depunerea bilanturilor si a situatiilor financiare legale.
 • Asigurarea transparentei necesare tuturor licitatiilor organizate pentru diverse contracte; furnizarea tuturor informatiilor despre firma cerute de lege pentru aceste licitatii.
 • Promovarea unor relatii de colaborare cu institutiile statului, inclusiv pe calea promovarii parteneriatului public-privat, atat in ce priveste politica din sectorul de activitate respectiv, cat si in privinta utilizarii unor programe sau fonduri ale Uniunii Europene.
 • Realizarea unui parcurs optim pentru activitatea firmei, obtinând autorizatiile, licentele, avizele si aprobarile cerute de lege.
 • Comunicarea cu institutiile implicate in realizarea de sondaje, statistici, studii de piata, etc.
 • Respectarea si aplicarea legilor si reglementarilor in vigoare privind conservarea si protectia mediului, prevenirea crearii de surse de poluare prin activitatea proprie.
 • Promovarea si realizarea, in functie de posibilitatile proprii, a unor actiuni, proiecte si programe in sprijinul comunitatii locale, inclusiv prin sponsorizari, donatii, mecenat etc., in domeniul educational, cultural, de mediu etc.
VII. RELATII DE COLABORARE CU C.C.I.B.

In realizarea misiunilor firmei, a activitatilor pe care le desfasoara, membrii Camerei sunt invitati sa colaboreze permanent cu CCIB prin :

 • Apelarea la serviciile Camerei, fara tentative de interventii ilicite sau de coruptie a angajatilor acesteia.
 • Participarea la activitatile organizate de CCIB, in conformitate cu Statutul Camerei, in interesul dezvoltarii activitatii de afaceri si al exercitarii drepturilor legitime de membru al Camerei.
 • Formularea si transmiterea catre CCIB de propuneri de imbunatatire sau de promovare a unor acte normative in interesul comunitatii de afaceri.
 • Abtinerea de la acte sau fapte care ar putea compromite sau zadarnici eforturile CCIB, desfasurate in interesul comunitatii de afaceri.
VIII. DISPOZITII FINALE
 • Pentru pastrarea si imbunatatirea imaginii CCIB, membrii sai vor putea sesiza organele de conducere privind fapte ale altor membri care contravin Codului principiilor de etica in afaceri.
 • In astfel de situatii, dupa o analiza temeinica, organele Camerei pot adopta sanctiuni, in baza prevederilor Statutului CCIB, pana la retragerea calitatii de membru al Camerei.
 • Adunarea Generala a Membrilor CCIB poate constitui o Comisie permanenta pentru aplicarea Codului principiilor de etica in afaceri.
RECLAMĂ