DSC_0021[1]

Misiune economică în India, organizată de CCIB

Vineri, 20 ianuarie 2012, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu Excelenţa Sa Manimekalai Murugesan, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Indiei în România, aflată la începutul mandatului în ţara noastră.
În cadrul întâlnirii, preşedintele CCIB a subliniat că, deşi în prezent schimburile comerciale româno-indiene sunt modeste, există un potenţial important în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor economice dintre cele două ţări. În context, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a afirmat că semnarea unor protocoale cu camere de comerţ din India în baza cărora să fie organizate forumuri economice şi de investiţii reprezintă un model utilizat cu succes de Camera bucureşteană în cadrul strategiei sale de relaţii externe. De asemenea, în opinia preşedintelui CCIB, o altă formulă care poate conduce la majorarea schimburilor comerciale dintre cele două ţări o costituie deschiderea unei reprezentanţe a CCIB în India, dublată de o expoziţie permanentă cu produse româneşti. Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a subliniat că această soluţie şi-a dovedit viabilitatea în Emiratele Arabe Unite, ţară în care a fost deschisă prima reprezentanţă a CCIB în anul 2011, în 2012 urmând a fi deschis încă un birou de reprezentare al Camerei bucureştene în R.P. Chineză, la Beijing.
Printre domeniile în care cele două comunităţi pot colabora, preşedintele CCIB a evidenţiat sectorul industrial, firmele din ţara noastră putându-se implica în modernizarea, retehnologizarea şi creşterea capacităţilor de producţie ale complexelor industriale construite de specialiştii români în India; industria de prelucrare a produselor agroalimentare; cercetarea (sectorul aeronautic, electrotehnic, nanotehnologii) şi, nu în ultimul rând, zona universitară. În opinia Excelenţei Sale Manimekalai Murugesan, pe lângă domeniile prezentate de preşedintele CCIB, există potenţial de dezvoltare a relaţiilor de colaborare româno-indiene şi în sectoare precum construcţia de nave şi utilaje agricole, aviaţia civilă, mediu şi energii regenerabile.
În cadrul întrevederii, preşedintele CCIB a subliniat că, în prima jumătate a acestui an, Camera bucureşteană va organiza o misiune economică în India, în al cărei program vor fi incluse forumuri de afaceri la Calcutta şi Bombay, fără a exclude alte oraşe/zone în măsura în care acolo sunt identificate interese ale companiilor româneşti, urmând ca, ulterior, firmele indiene să poată valorifica oportunitatea de a prospecta piaţa românească prin participarea la manifestările expoziţionale organizate de ROMEXPO SA.

Biroul de Presă al CCIB