CARE_feb2019

Camera bucureșteană promovează cu succes proiectele industriale în Egipt

 

În perioada 25 februarie – 1 martie a.c., Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a organizat o misiune economică în Republica Arabă Egipt, în marja vizitei oficiale la Cairo a dl. Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț si antreprenoriat, cu prilejul celei de a III-a Sesiuni a ”Comitetului Mixt Interguvernamental Româno-Egiptean”.

Din delegaţia condusă de dl. dr. Costică T. Mustaţă, vicepreședinte al CCIB și presedinte al Secțiunii Comerț a Camerei bucureștene, au făcut parte reprezentanţi ai unor firme ce activează în: industria constructoare de mașini (UzinSider, Titan Mașini Grele S.A.), în domeniul energiei electrice (Romelectro S.A.), realizării obiectivelor industriale (Energomontaj S.A.), comerţului (Romarc S.A.).

Programul profesional al misiunii a inclus un Forum de afaceri cu participarea celor doi co-președinți, în Comitetul Mixt, dna. dr. Sahar Nasr, ministrul investițiilor și cooperării internaționale, dl. Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru mediu de afaceri, comerț si antreprenoriat, precum și ambasadorul României în R. A. Egipt, dl. Ștefan Stuparu.

„Am convingerea că zilele acestea vor fi identificate noi oportunitati, parteneriate și proiecte, îndeosebi în domeniul industrial. În acest context, subliniez că în România operează cele mai mari grupuri industriale din lume, industria românească fiind, din acest punct de vedere, extrem de competitivă. În plus, nu trebuie să uităm că specialiștii români sunt deosebit de bine priviti în mediul economic egiptean, multe dintre obiectivele industriale din țara dumneavoastră fiind proiectate și construite de firme românești. Nu trebuie însă neglijate oportunitățile ce pot fi valorificate de oamenii de afaceri din cele două țări în: agricultură, turism, cercetare”, a subliniat cu acest prilej dr. Costică T. Mustaţă.

În afara participării la întâlniri bilaterale de afaceri în cadrul forumului amintit, membrii delegației române au avut oportunitatea să-l însoțească pe ministrul român la întrevederile avute cu înalți oficiali guvernamentali din: Ministerul Petrolului, Ministerul Energiei și Electricității, Ministerul Investițiilor și Cooperării Internaționale, Ministerul Comerțului și Industriei, Ministerul producției militare, precum și din Organizația arabă pentru industrializare.

De asemenea, cu această ocazie a avut loc, la sediul Asociației Oamenilor de Afaceri din Egipt, cea de a opta reuniune a Consiliului de Afaceri România – Egipt, condusă de dr. Costică T. Mustaţă, din partea română, și dr. Ahmed El Sokkary, din partea egipteană. Vicepreședintele CCIB a transmis mesajul copreședintelui părții române a Consiliului de Afaceri, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei bucureștene.

Printre propunerile lansate cu acest prilej de vicepresedintele Camerei bucureștene, merită a fi subliniate: disponibilitatea părții române de a face transfer de tehnologii în domeniul fabricației echipamentelor complexe din domenii precum construcția de mașini, utilaje terasiere și de protectia mediului, Egiptul să devină un HUB pentru produsele românești destinate zonei Orientului Mijlociu si Africii de Nord, iar Romania o punte a Egiptului către UE. Se preconizează continuarea dialogului la nivelor companiilor/firmelor din cele două țări, inclusiv la nivel academic, pentru concretizarea temelor de interes abordate. Sesiunea a fost urmată de un consistent program de întâlniri bilaterale cu parteneri locali.

 

 

Informații de background

În 2018, valoarea schimburilor comerciale româno-egiptene a atins 918,1 milioane USD, în creștere cu 45,2% față de anul precedent. Pentru România, Egipul este a șaptea piață de desfacere, în afara Uniunii Europene, după Turcia, SUA, R. Moldova, Federația Rusă, Serbia și R.P.Chineză.

Biroul de Presă al CCIB