banner MS excel

MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar

MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar

                  Nivel MEDIU – AVANSAT

 

 

Prezentarea cursului

MS Excel este una dintre aplicaţiile cele mai utilizate în mediul de afaceri, datorită facilităţilor pe care le oferă pentru gestionarea şi analiza datelor, modul prietenos şi intuitiv de operare. IBR oferă un curs interactiv, cu  modele şi studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei organizaţii. Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot, analiza datelor şi utilizarea facilităţilor de colaborare oferite de mediul Excel.

 

Grup ţintă

Cursul se adresează persoanelor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la un nivel profesional şi complex, atât la nivel managerial, cât si de execuţie.

 

Condiţii minime de acces

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază în operarea cu MS Excel.

 

Cursul are ca obiective

 • identificarea problemelor din activitatea curentă care pot fi rezolvate cu ajutorul instrumentelor Excel;
 • prezentarea tehnicilor de analiză şi sinteză a datelor în scopul realizării de rapoarte performante;
 • utilizarea instrumentelor de audit pentru verificarea datelor şi formulelor din foile de calcul;
 • utilizarea scenariilor pentru fundamentarea deciziilor;
 • automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 • utilizarea programului Excel în medii multi-user.

 

Tematica

 1. Editarea datelor: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatări avansate ale datelor, formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul, crearea şi utilizarea şabloanelor;
 2. Funcţii Excel: funcţii pentru dată şi oră, matematice, statistice, pentru text, financiare, de căutare şi referinţă, logice, de baze de date; funcţii imbricate;
 3. Gestionarea datelor: sortare şi filtrare, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor;
 4. Validarea şi auditul datelor;
 5. Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot şi diagrame pivot;
 6. Analiza what-if: tabele de date, scenarii, rezolvarea unei probleme cu rezultat propus utilizând Goal Seek;
 7. Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice;
 8. Automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 1. Lucrul colaborativ în mediul Excel: partajarea fişierelor, compararea şi unirea fişierelor într-o singură copie, urmărirea modificărilor, protejarea datelor şi fişierelor Excel.

 

Durata şi perioadă

Cursul are o durată de 16 ore (4 ZILE) de instruire teoretică/practică şi se desfăşoară în perioada: 10 – 13 mai 2021, orele 16.00 – 20.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul online, pe platforma ZOOM.

 

 

 

 

Lector

Luciana Bercean – formator autorizat, cu o experiență de peste 8 ani în livrarea de cursuri în domeniul IT, specializată în programele din suita Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint și Outlook. Deține importante certificări în domeniu: Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Office Specialist Expert Excel 2016, expert ECDL

 

 

 

Atestarea

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 16 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursanţii care doresc să obţină şi o certificare internaţională pot opta la finalul cursului pentru susţinerea testării ECDL (European Computer Driving Licence), modulul Excel, în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL din IBR, prin plata unei taxe suplimentare de 315 lei.

 

TARIFUL SPECIAL pentru membrii CCIB cu cotizaţia achitată la zi (redus cu 25% faţă de tariful standard): 805 lei/persoană (nu se aplică TVA)

 

Plata se va face integral, cu cel puţin patru zile înainte de începerea cursului, în  contul Institutului Bancar Roman numărul RO93BTRLRONCRT0261315401, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului).

 

În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 17 %.

 

În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

 

 

Roxana Ivan

Administrator formare, IBR

email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

tel: 0748 886 839