ccib_img_1373612205_noi_servicii_dedicate_comunitatii_de_afaceri_de_catre_ccib_dsc_0010_S1[1]

Noi servicii dedicate comunitatii de afaceri de catre CCIB

Recent a avut loc Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.

În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în intervalul iulie 2012 – iunie 2013 şi au fost aprobate deciziile adoptate de Colegiul de Conducere în această perioadă.

Potrivit raportului privind activitatea CCIB, prezentat de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, în perioada analizată au fost organizate 10 misiuni economice şi forumuri de afaceri în străinătate – îndeosebi în spaţii din afara Uniunii Europene, precum şi 10 forumuri economice la Bucureşti, cu parteneri din Asia, Africa, America de Sud, dar şi din Europa. Preşedintele CCIB a subliniat implicarea CCIB în cadrul unor Consilii de afaceri, în special pe relaţia cu Federaţia Rusă şi Egiptul, dar şi activitatea desfaşurată la nivelul Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene.

De asemenea, în luna octombrie 2012, Camera bucureşteană a deschis încă o reprezentanţă în R. P. Chineză, la Beijing, proiect realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Ministerului Economiei. Pentru perioada următoare este prevăzută inaugurarea unor astfel de birouri în Maroc, dar şi la Skopje (Macedonia) pentru zona balcanică.

Pe plan intern, CCIB şi-a adaptat oferta de servicii la cerinţele pieţei, un exemplu elocvent în acest sens fiind Certificatul Excellent SME, produs dezvoltat de CCIB şi COFACE România, destinat companiilor româneşti din segmentul IMM, cărora le certifică performanţa obţinută şi situaţia pozitivă din punctul de vedere al riscului comercial şi al siguranţei în afaceri. În perioada următoare, se va acorda o atenţie deosebită promovării şi dezvoltării serviciilor de arbitraj şi de mediere, deschiderii Terminalului BRM Muntenia, acordării de consultanţă în iniţierea şi scrierea de proiecte pentru companiile bucureştene, dar şi implicării într-o mai mare măsură în dialogul economico-social.

Potrivit documentului amintit, apropierea mediului academic de mediul economic; identificarea de soluţii la problemele întâmpinate în derularea unor proiecte finanţate prin POS-DRU; formarea continuă şi eficienţa accesului la piaţă; finanţarea proiectelor de investiţii; medierea, ca posibilitate de soluţionare a conflictelor în afara sălii de judecată au fost câteva dintre temele abordate în cadrul conferinţelor, seminariilor şi workshop-urilor organizate de CCIB în perioada iulie 2012-iunie 2013. Un alt proiect bine primit de piaţa românească a fost China Machinery & Electronic Products Expo, expoziţie organizată în cadrul TIBCO, la care au participat peste 60 de companii chineze.

Adunarea generală a aprobat, de asemenea, obiectivele CCIB aferente perioadei iulie 2013-iunie 2014, execuţia bugetară pe anul 2012 şi proiectul bugetului pentru anul 2013, raportul Comisiei de Cenzori, Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCIB.

Biroul de Presă al CCIB