Noi servicii oferite de CCIB comunităţii de afaceri bucureştene

Luni, 5 iulie 2010, a avut loc adunarea generală a reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Realizarea „Cartei Albe a entităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare pe anul 2010”, organizarea constantă a unor acţiuni de informare a membrilor privind competiţiile deschise pentru accesarea de fonduri europene, dar şi a unor evenimente menite să apropie mediul academic de mediul economic, organizarea de cursuri de managementul proiectelor europene şi de analiză cost-beneficiu, organizarea de conferinţe şi seminarii cu participare internaţională vizând promovarea domeniilor-cheie ale economiei româneşti sunt, potrivit Raportului Colegiului de Conducere al CCIB, câteva dintre acţiunile derulate pe plan intern de Camera bucureşteană în perioada iulie 2009-iunie 2010.
De asemenea, după cum a subliniat preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, Camera bucureşteană şi-a adaptat permanent oferta de servicii la cerinţele pieţei, două exemple elocvente în acest sens fiind InfoFin – analiză facută de specialiştii CCIB, pe baza datelor de bilanţ (pentru o perioadă de până la şapte ani), ce cuprinde elemente concrete legate de: bonitatea firmei, nivelul minim de lichidităţi necesar pentru evitarea disfuncţionalităţilor în activitatea firmei, poziţia firmei pe piaţă – şi Centrul de Mediere, prin intermediul căruia rezolvarea litigiilor de natură civilă şi comercială se realizează cu acordul de voinţă al ambelor părţi, costurile aferente rezolvării litigiilor pe această cale fiind mult mai reduse decât în cazul în care oamenii de afaceri ar apela la instanţă, iar perioada de timp necesară soluţionării diferendelor ivite mult mai mică decât prin procedura clasică.
Preşedintele Camerei bucureştene a arătat că în perioada iulie 2009-iunie 2010 au fost organizate numeroase misiuni şi forumuri economice, potrivit strategiei de relaţii externe a CCIB, care prevede abordarea cu prioritate a pieţelor din Balcani, spaţiul ex-sovietic, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Africa de Nord, mai puţin afectate de criza economico-financiară şi unde produsele româneşti sunt apreciate. Potrivit aceleiaşi strategii, un obiectiv important pentru 2010-2011 îl constituie continuarea deschiderii de reprezentanţe ale CCIB în străinătate, îndeosebi în spaţiul extra-UE, dublate de expoziţii permanente cu produse româneşti. Astfel, pe lângă reprezentanţa Camerei bucureştene din Emiratul Sharjah, vor fi deschise reprezentanţe ale CCIB în Vietnam, Turkmenistan şi China.
În cadrul adunării generale a fost prezentat, de asemenea, raportul anual al Camerei bucureştene privind starea economiei capitalei, potrivit căruia mediul economic bucureştean este, încă, atractiv, deopotrivă pentru investitorii români, cât şi pentru cei străini. Fără a intra într-o analiză amănunţită a datelor statistice, se poate aprecia că mediul de afaceri din Capitală este dinamic, dar şi sensibil la efectele crizei, îndeosebi în domeniul industrial.
Adunarea generala a aprobat, de asemenea, obiectivele CCIB aferente perioadei iulie 2010-iunie 2011, execuţia bugetară pe anul 2009 şi proiectul bugetului pe 2010, raportul Comisiei de Cenzori, precum şi alte documente care măresc vizibilitatea şi amplifică responsabilitatea Camerei bucureştene faţă de mediul de afaceri.

Biroul de Presă al CCIB