Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Programul anual de valorificare 2021

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale are pentru vânzare prin Programul anual de valorificare 2021, următoarele produse:

1. Produse din domeniul industriei chimice: Bicromat de sodiu, Bioxid de titan, Colofoniu, Criolit, Hârtie de scris, tipărit şi desenat, Mercur, Shellac, Sulf măcinat, Tananţi extracţie;
2. Produse din domeniul industriei textile-pielărie: Bumbac fibră, Piei naturale semifinite, Talpă bovine, crupon flexibil;
3. Produse din domeniul industriei de construcţii şi metalurgice: Oţel beton, Tablă zincată, Ţevi instalaţii, Cherestea foioase, Antimoniu, Burlane de tubaj, Cadmiu, Cobalt, Cupru, Electrozi de grafit, Ferocrom 65%, Feromangan 75%, Feromolibden 60%, Ferisiliciu 75%, Ferosilicomangan 80%, Ferotitan 29%, Ferovanadiu 40%, Ferowolfram 72%, Material mărunt c.f., Metale dure-tip Relit, Nichel, Plumb electrolitic, Profile grele, Profile mijlocii şi uşoare, Ţevi conducte, Ţevi construcţii din oţel carbon, Ţevi extracţie, Ţagle relaminare, Ţagle oţel, Ţagle ţevi, Zinc.
4. Produse din domeniul industriei petroliere: benzină, păcură.

În măsura în care considerați că aceste informații ar putea fi de interes, avem rugămintea de a transmite mesajul către organizația dumneavoastră sau membrii acesteia.

Pentru eventuale informații suplimentare, datele de contact sunt:
Dl. Andrei ILIESCU
Mail: andrei.iliescu@anrsps.gov.ro
Tel: 021 311 42 09