„Urez Camerei de Comerț și Industrie din Capitală să fie pildă neclintită și ca munca ei pe câmpul economic, de-a pururea inspirată de interesul general al țării, să fie spornică și rodnică”, declara regele Carol l, în 1911, cu ocazia inaugurării Palatului Camerei și al Bursei. De atunci au trecut mai mult de 110 ani, însă clădirea cu fațada monumentală, bogat decorată, având un portal dominat de figurile alegorice ce simbolizează industria și comerțul, peste care au trecut două războaie mondiale și două cutremure devastatoare, este încă un punct de referință în peisajul arhitectonic al Capitalei.

În luna octombrie 2008 imobilul a reintrat, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, în patrimoniul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, instituție care și-a propus să redea sediului său istoric anvergura și strălucirea de altădată, astfel încât să redevină ceea ce a fost în perioada interbelică – „casa oamenilor de afaceri”.

Astăzi, în inima Bucureștiului, în imediata vecinătate a Băncii Naționale a României, comunitatea de afaceri dispune de un centru de afaceri modern, cu 6 săli, cu o capacitate totală de 500 de locuri, capabil să găzduiască congrese și conferințe internaționale, seminarii și cursuri. Proiectele culturale și cele inițiate de mediul academic și de cel universitar își găsesc, de asemenea, locul ideal.

Pentru a pune în valoare Palatul, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a deschis Fundația Fondul Carol I, condusă de dl. Iuliu Stocklosa, președinte de onoare fiind ASR Principele Jean de Luxembourg.

Oamenii de afaceri care doresc să se alature acestui proiect pot face donații și sponsorizări, toate fiind utilizate exclusiv pentru modernizarea și dotarea acestei clădiri excepționale. Generoasa susținere va fi mediatizată în materialele promoționale legate de proiect și în publicațiile Camerei.

Vă așteptăm să ne fiți aproape în acest proiect de suflet!

Pentru donații și sponsorizări:
Fundația Fondul Carol I
Cont bancar RO10 CECE B000 30RO N176 7828 deschis la CEC BANK – Sucursala Lipscani

RECLAMĂ