Pentru îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale şi valorificarea oportunităţilor de afaceri

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3; Domeniul major de intervenţie 3.1
Titlul proiectului: Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri
Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/63168
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti derulează, în parteneriat cu SC FINAS CONSULTING SRL, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, Şcoala Română de Afaceri Filiala Galaţi, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Şcoala Română de Afaceri Filiala Braşov, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, proiectul cu titlul „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri”.
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 30 de luni şi se adresează personalului de conducere din IMM si întreprinzatorilor/patronilor de IMM.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale ale personalului de conducere al IMM şi întreprinzătorilor; creşterea capacităţii managerilor şi întreprinzătorilor de materializare a noilor idei de afaceri şi de consolidare a afacerilor deja existente; dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale în companii.
Astfel, proiectul pune la dispoziţia celor interesaţi trei pachete de formare: „Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru dezvoltarea şi consolidarea noilor întreprinderi”, care se adresează personalului de conducere din IMM; „Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru antreprenori”, care se adresează întreprinzătorilor patroni de IMM; „Competenţe manageriale şi antreprenoriale pentru iniţierea unei afaceri şi ocupare pe cont propriu”, care se adresează persoanelor care doresc să iniţieze o afacere.
Tematica pachetelor de formare cuprinde: strategii de dezvoltare a firmei şi ciclurile economice, managementul calităţii, strategii de reorganizare instituţională; marketing antreprenorial; management financiar; fundamentarea afacerii; finanţarea afacerii; identificarea şi valorificarea de oportunităţi, inclusiv în condiţii de criză economică; asumarea riscurilor; identificarea oportunităţilor de afaceri şi de ocupare pe cont propriu; aspecte legislative; planul de afaceri; module speciale.
În cadrul proiectului vor fi instruiţi 1.680 de cursanţi pentru iniţierea unei afaceri, dintre care 600 femei; 205 persoane vor beneficia de acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor; iar 1.800 persoane vor participa la acţiuni de dezvoltare a competenţelor manageriale. De asemenea, va fi promovată cultura antreprenorială în cadrul a 30 de forumuri pentru întreprinzători.
Proiectul „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Ruxandra Stoica, director proiecte în cadrul CCIB, telefon: 021 319 0128, e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro.

Biroul de Presa al CCIB