SONY DSC

Perspective pentru dezvoltarea colaborării comercial-economice româno-argentiniene

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu E.S. Felipe Guillermo Alvarez de Toledo, noul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Argentina în ţara noastră.

În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a vorbit despre activitatea CCIB, organizaţie reprezentativă pentru mediul de afaceri al capitalei, cu deschidere şi recunoaştere internaţională, precum şi despre strategia de relaţii externe a Camerei bucureştene.

În ceea ce priveşte dezvoltarea colaborării comercial-economice româno-argentiniene, în opinia preşedintelui CCIB, organizarea, împreună cu Ambasada a unei „Zile a oportunităţilor de afaceri” va asigura o promovare eficientă a domeniilor-cheie ale economiei argentiniene şi a cadrului legal aplicabil comunităţii de afaceri şi investitorilor şi va permite identificarea unor companii româneşti interesate de această piaţă, companii care ulterior să ia parte la o misiune economică organizată de Camera bucureşteană în Argentina. În acest context, preşedintele CCIB a punctat necesitatea unei bune colaborări cu organizaţiile similare din ţara sud-americană.

E.S. Felipe Guillermo Alvarez de Toledo a apreciat propunerile preşedintelui Camerei bucureştene şi l-a asigurat de întreaga cooperare în proiectele ce vizează majorarea schimburilor comerciale bilaterale. Ambasadorul Republicii Argentina a punctat deschiderea ţării sale în ceea ce priveşte iniţierea de parteneriale cu ţările din Europa de Est, precum şi avantajele ce decurg din apartenenţa ţării sale la Piaţa Comună a Sudului (MERCOSUR).

Deşi valoarea schimburilor comerciale bilaterale este redusă (97 mil. USD în 2015 şi 74 mil. USD în primele 10 luni din 2016), Argentina se plasează pe locul trei între partenerii comerciali din America de Sud (după Brazilia şi Columbia), fiind a patra piaţă de destinaţie a mărfurilor româneşti de pe acest continent (după Brazilia, Columbia şi Chile) şi a doua ţară de origine a mărfurilor importate de România din acestă zonă geografică (după Brazilia).

Articolul anterior
Analiza de risc la securitate fizică
Articolul următor
Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale româno-indiene, prioritară pentru CCIB