Participarea președintelui CCIB, Iuliu Stocklosa, la ”Forumul diplomației economice și al exportatorilor”

București, 13 martie 2024

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Participarea președintelui CCIB, Iuliu Stocklosa,

la ”Forumul diplomației economice și al exportatorilor”

 

La 12 martie a.c., în Aula Carol I a Palatului CCIB s-a desfășurat a III-a ediție a „Forumului diplomației economice și al exportatorilor” organizat de Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv. Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), partener instituțional la organizarea evenimentului, a fost reprezentată de Iuliu Stocklosa, președintele Camerei bucureștene.

În deschiderea Forumului, salutând participarea celor prezenți, reprezentanți ai structurilor guvernamentale, neguvernamentale, diferitelor asociații, firmelor și companiilor implicați în problematica care a făcut obiectul dezbaterilor, președintele CCIB a declarant: „Apreciez că vă aflați în locul cel mai potrivit pentru un asemenea eveniment, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București fiind la rândul ei o promotoare a internaționalizării afacerilor membrilor săi, a mediului de afaceri bucureștean și nu numai. Bucureștiul concentrează aproape 21% din valoarea exporturilor autohtone, peste 32% din valoarea importurilor realizate de România, 44% din numărul societăților cu capital străin înregistrate în țara noastră, 53% din valoarea capitalului social subscris de acestea și poate cea mai concludentă cifră, în capitala țării se realizează circa 25% din Produsul Intern Brut al României”.

Prezentând datele oficiale ale Institutului Național de Statistică, privind comerţul internaţional al României în anul 2023, președintele CCIB a punctat atât realizările pozitive: un export anual record de 93,1 miliarde euro, o reducere a deficitului balanței comerciale cu 5,2 miliarde euro, comparativ cu 2022, cât și aspecte mai puțin favorabile înregistrate în anul anterior: exportul României o situează numai pe locul 15 între cele 27 state membre ale UE, deficitul balanței comerciale de 27,1 miliarde euro, deși mai mic decât cel record din 2022, se menține la un nivel ridicat, situând țara noastră pe locul 4 între țările membre UE cu deficite ale balanței de plăți, după Franța. Spania și Grecia. Din cauza exportului net negativ înregistrat an de an (volumul importului de bunuri și servicii depășind exportul) comerțul exterior al României are o contribuție negativă la creșterea Produsului Intern Brut (PIB), inclusiv în anii în care PIB-ul a avut o evoluție pozitivă așa cum s-a întâmplat în 2023 (+2,1%) și 2022 (+4,8%).

”Aceasta ne determină să afirmăm că principalele probleme ale comerțului exterior românesc, în etapa actuală, sunt: dezechilibrul cronic al balanței comerciale și volumul relativ scăzut al exportului românesc comparativ cu potențialul economic al României. Conform datelor Eurostat, România ocupă locul 6 între statele membre ale UE din punct de vedere al populației și pe locul 8 ca suprafață, dar numai locul 15 în topul exportului, deși are resurse naturale și umane, condiții climaterice și poziție geostrategică, care optim folosite pot asigura, în perspectivă, locul României în elita țărilor dezvoltate economic” a punctat Iuliu Stocklosa.

În opinia CCIB, este necesară susținerea prin toate mijloacele şi pe termen lung a exporturilor, îndeosebi a celor cu grad înalt de prelucrare, respectiv valoare adaugată mare, inclusiv a exporturilor de produse industriale complexe. Concomitent, se impune stimularea investiţiilor în domenii care oferă oportunităţi certe de export, din fonduri private, inclusiv urmare investițiilor străine, dar şi în proiecte finanţate prin diverse programe europene, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), realizarea acestor obiective implicând o colaborare strânsă între mediul privat şi administraţia publică şi de corelarea liniilor strategice ale acestora.

În finalul alocuțiunii sale, președintele CCIB a prezentat principalele evenimente de internaționalizare realizate recent, cum ar fi: ”Ziua Oportunităţilor de Afaceri, dedicată posibilităților de extindere a colaborării comerciale și economice cu parteneri din Republica Moldova” și ”Forumul de Afaceri România – Portugalia”, prilejuit de prezența la București a unei misiuni economice din această țară, precum și viitoarele evenimente convenite recent în întâlnirile avute, la Palatul CCIB, cu șefii misiunilor diplomatice ai Braziliei, Statului Kuwait, Tunisiei, Turciei, acreditați în  țara noastră, precum și cu Min Seok Ko, consulul onorific al României la Incheon, Republica Coreea.

Totodată, a fost adresată reprezentanților mediului de afaceri prezenți invitația de a participa la viitoarele evenimente organizate de Camera bucureșteană privind internaționalizarea afacerilor care vor fi anunțate pe site-ul CCIB și prin mijloacele curente de comunicare .

Biroul de Presă al CCIB