ccib_img_1340701444_xdsc_0063_S1[1]

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, reales in fruntea Camerei bucurestene

Luni, 25 iunie 2012, a avut loc Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.

În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti în perioada 2008-2012, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în mandatul 2008-2012 şi au fost aprobate deciziile adoptate de Colegiul de Conducere în această perioadă.

Potrivit acestui document, prezentat de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, în perioada analizată CCIB a organizat peste 20 de misiuni economice şi forumuri de afaceri în străinătate – îndeosebi în Asia de Sud şi Est şi Orientul Mijlociu – la care au participat peste 1.270 de firme (româneşti şi străine). De asemenea, Camera bucureşteană a organizat în capitală peste 40 de forumuri de afaceri, care au concentrat aproape 3.000 de companii. Camera bucureşteană a demarat un program vizând deschiderea pe pieţe-ţintă a unor reprezentanţe ale CCIB, dublate de expoziţii permanente cu produse realizate în România. Astfel, după experimentul de la Sharjah (E.A.U) – care s-a dovedit un succes – Camera bucureşteană finalizează deschiderea unor birouri de reprezentare la Beijing (R.P.Chineză), Moscova (Federaţia Rusă) şi Skopje (Macedonia).

Preşedintele Camerei bucureştene a subliniat excelentele relaţii dezvoltate cu corpul diplomatic, reliefate de cele peste 250 de întâlniri ale conducerii Camerei cu ambasadori din ţări de pe toate continentele, cu înalţi oficiali guvernamentali şi parlamentari din diverse ţări ale lumii şi cu membri ai corpului diplomatic din România ce îşi desfăşoară activitatea în străinătate şi a vorbit despre implicarea CCIB în cadrul unor Consilii de afaceri, îndeosebi pe relaţia cu Federaţia Rusă şi Egiptul. Nu în ultimul rând, Raportul Colegiului de Conducere a evidenţiat preocuparea CCIB vizând: apropierea mediului academic de mediul economic, promovarea unor iniţiative legislative benefice pentru mediul de afaceri; consolidarea poziţiei Camerei bucureştene ca partener de dialog cu administraţia locală şi centrală; implicarea în proiecte culturale.

De menţionat că CCIB a derulat în perioada analizată peste 40 de proiecte finanţate prin diverse programe, a căror implementare conduce la: creşterea oportunităţilor de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de specializare; dezvoltare locală; stimularea dezvoltării economice şi sociale.

În partea finală a adunării generale a fost aleasă, prin vot secret, conducerea CCIB pentru perioada 2012-2016. Astfel, la o lună după reconfirmarea sa în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Naţionale, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a fost reales în funcţia de preşedinte al CCIB. În funcţia de vicepreşedinte al Camerei bucureştene au fost aleşi dr. Aurel Vainer (membru onorific al CCIB, deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, pentru un nou mandat), Iuliu Stocklosa (East Electric) şi Gheorghe Lemnaru (Ghele Impex SRL).

Presedinţii de Secţiuni, aleşi conform votului secret al membrilor Secţiunilor, sunt: Mihai Andriţoiu (AMC Development SRL) – preşedintele Secţiunii Comerţ, Mircea Dan Fărcaş (ATO EM SRL) – preşedintele Sectiunii Servicii, Valentin Militaru (Grivco SA) – preşedintele Secţiunii Industrie, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurii) – preşedintele Secţiunii Cercetare-Dezvoltare-Inovare, George Sorin Nicolescu (Olimpic International Turism) – preşedintele Secţiunii Turism, Laurenţiu Zamfir (Institutul de Prognoză Metalurgică al Ţărilor Balcanice) – preşedintele Secţiunii Membri Colectivi.

Biroul de Presă al CCIB