ccib_img_1461582130_dsc_0009_S1[1]

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, reales în fruntea Camerei bucureştene

Recent, a avut loc Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.

Evenimentul a fost onorat de prezenţa unor invitaţi speciali, membri ai corpului diplomatic, ministere, Primăria Generală a Capitalei cu care CCIB colaborează. Au adresat salutări: Bronislav Denev, şeful Secţiei Economice din cadrul Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti; amb. Gabriel Gafiţa, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; Stelian Samson, director în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; Cristinel Deaconescu, consilier general în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Dan Dragomir, vicepreşedinte CCI Vâlcea, care au vorbit despre proiectele dezvoltate împreună cu echipa CCIB, în sprijinul comunităţii de afaceri, despre relaţiile şi rezultatele deosebite obţinute în ultimii ani.

În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti în perioada 2015-2016, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în mandatul 2012-2016, au fost aprobate: deciziile adoptate de Colegiul de Conducere în această perioadă, obiectivele CCIB aferente perioadei 2016-2017, execuţia bugetară pe anul 2015 şi proiectul bugetului pentru anul 2016, precum şi raportul Comisiei de Cenzori.

În ceea ce priveşte activitatea CCIB de promovare a ofertei româneşti pe pieţele externe, perioada analizată a fost marcată de două premiere: primul pavilion naţional organizat de o cameră de comerţ românească la o manifestare internaţională, exclusiv din fonduri private (pavilionul românesc din cadrul Expoziţiei internaţionale de bunuri de larg consum de la Ningbo, ediţia 2014) şi prima misiune economică de prezentare a potenţialului industriei româneşti organizată la sediul CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară) – Geneva, Elveţia. Pe lângă programul consistent de misiuni şi forumuri economice de care au beneficiat aproape 3000 de firme, CCIB a oferit constant servicii de consultanţă şi asistenţă companiilor interesate să-şi dezvolte afacerile în Orientul Îndepărtat prin reprezentanţa de la Beijing, regiunea magrebiană prin intermediul reprezentanţei de la Tanger (Regatul Maroc), în regiunea Golfului, prin reprezentanţa din Emiratul Sharjah (EAU).

Pe plan intern, perioada analizată a fost marcată de lansarea cu succes a două serii de evenimente, deosebit de bine primite de comunitatea de afaceri bucureşteană şi intrate deja în tradiţie, şi anume: „Ziua oportunităţilor de afaceri”, care oferă oamenilor de afaceri posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu factori decizionali şi reputaţi specialişti în comerţ exterior, precum şi cu ambasadori şi ataşaţi economici ai ţărilor partenere, şi „Business Breakfast”, în cadrul căreia reprezentanţii mediului de afaceri intră într-un dialog mai puţin convenţional, dar eficient cu specialişti, consultanţi şi politicieni de top, pe teme economice de interes.

Adunarea generală a ales, prin vot secret, conducerea CCIB pentru perioada 2016-2020. Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a fost reales, cu unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al CCIB. Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu este profesor universitar emerit la Universitatea Politehnica Bucureşti, preşedinte/vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare Aerospaţială „Elie Carafoli”, vicepreşedinte al Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene, preşedintele Uniunii Balcanice a Metalurgiştilor, membru în conducerea unor organizaţii ştiinţifice internationale, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

În funcţia de vicepreşedinte au fost aleşi: dr. Aurel Vainer (membru onorific al CCIB, deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România), Iuliu Stocklosa (East Electric SRL), Gheorghe Lemnaru (Ghele Impex SRL), Mihai Andriţoiu (AMC Development SRL).

Presedinţii de Secţiuni aleşi sunt: Mihai Andriţoiu (AMC Development SRL) – preşedintele Secţiunii Comerţ, prof. dr. Ion Hohan (Fiatest SRL) – preşedintele Sectiunii Servicii, Pavel Pughin (Maguay Impex SRL) – preşedintele Secţiunii Industrie, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurii) – preşedintele Secţiunii Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Ioan Sbera (ASFOR Filiala Bucureşti) – preşedintele Secţiunii Membri Colectivi, George Sorin Nicolescu (Olimpic International Turism SRL) – preşedintele Secţiunii Turism.

Biroul de Presă al CCIB