ccib_img_1374750062_2_S1[1]

Promovarea antreprenoriatului axat pe inovare, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

Miercuri, 24 iulie 2013, a avut loc la Bucureşti, în cadrul proiectului strategic „Manageri şi angajaţi competenţi şi PERformanţi prin FORMare adecvată pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi valorificarea oportunităţilor de afacERI prin inovare – PERFORMERI”, forumul cu tema „Promovarea antreprenoriatului axat pe inovare, dezvoltare durabila si protectia mediului”.

Proiectul PERFORMERI se derulează în perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2013, în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia şi Centru şi este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie Harghita, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, Universitatea Politehnica Bucureşti – Centrul pentru Pregătirea Resurselor Umane şi Institutul de Cercetări Electrotehnice – Centrul de Informare Tehnologică –Târguri şi Expoziţii.

Dezvoltarea afacerilor prin inovare în contextul globalizării pieţelor, dezvoltarea durabilă şi creşterea eficienţei organizaţionale, politica României în domeniul protecţiei mediului şi legislaţia de mediu aplicabilă în diverse domenii de activitate au fost principalele teme abordate în cadrul evenimentului de către specialişti din mediul universitar, din cercetare, dar şi din administraţia publică. De asemenea, în secţiunea transfer de bune practici, a fost prezentată o tehnologie 100% românească, utilizată pentru decontaminarea apei şi a solului.

La forum au participat antreprenori şi potenţiali antreprenori din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care au avut posibilitatea de a intra în dialog cu specialiştii invitaţi şi de a obţine informaţii utile privind sprijinul de care pot beneficia prin înscrierea în grupul-ţintă al proiectului.

„Ţinând seama de faptul că incorecta realizare şi urmărire a unui plan de afaceri determină disfunctionalităţi grave în activitatea unei firme, sau chiar falimentul acesteia, am considerat că trebuie să acordăm sprijin întreprinzătorilor în vederea iniţierii unei activităţi independente, dar şi a introducerii inovării şi transferului tehnologic ca soluţie de creştere a competitivităţii pe piaţă şi după încheierea proiectului. Iată de ce echipa de proiect a realizat – în mediu virtual – un Centru Interregional de Resurse, care oferă informaţii complete şi concrete în domeniile amintite şi după data de 31 august 2013, dată la care se închide oficial proiectul”, a subliniat Mihai Andriţoiu, preşedintele Secţiunii Comerţ a Camerei bucureştene, în deschiderea forumului.

Potrivit managerului de proiect, Aura Haidimoschi, dezvoltarea competenţelor managerilor de IMM-uri şi angajaţilor pentru introducerea inovaţiilor tehnologice şi organizaţionale, dezvoltarea sectoarelor inovatoare în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice, promovarea spiritului antreprenorial pentru valorificarea oportunităţilor de afaceri în noile domenii de ocupare au fost, timp de trei ani, principalele obiective ale acestui proiect.

Concret, datorită proiectului PERFORMERI, 110 IMM-uri sunt pregătite să realizeze activităţi de transfer tehnologic, 125 de manageri şi 162 de angajaţi din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia şi Centru sunt pregătiţi teoretic şi practic pentru introducerea inovării în activitatea cotidiană, iar 363 de întreprinzători din 13 judeţe au avut posibilitatea de a obţine informaţii de calitate cu privire la oportunităţile de afaceri din regiunea lor şi sectoarele economice care prezintă potenţial, dar şi cu privire la ceea ce trebuie să facă pentru a rezista pe o piaţă volatilă.

Proiectul PERFORMERI este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte in oameni”. Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013 puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Aura Haidimoschi, manager proiect, telefon: 021. 319.01.07, e-mail: aura.haidimoschi@ccib.ro.

Biroul de presă al CCIB

Articolul anterior
Curs de competente antreprenoriale pentru femei
Articolul următor
Business Breakfast, initiativa a CCIB dedicata stimularii dialogului intre mediul de afaceri si decidenti