ceremonie de semnare 2

Protocol de colaborare între Camera bucureșteană și Consiliul de Mediere

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Consiliul de Mediere (CM). Ca urmare a parafării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către președintele CM, mediator av. Mugur Mitroi, cele două părţi vor coopera în vederea organizării unor evenimente de promovare a medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor, inclusiv a unor întâlniri ale mediatorilor cu reprezentanții mediului de afaceri, cu scopul de a evidenția avantajele de a apela la acest instrument, pentru toate părțile implicate.

„Promovarea de către Camera bucureșteană a metodelor alternative de soluţionare a litigiilor, în paralel cu furnizarea prin Centrul de Mediere de pe lângă CCIB a unor servicii de calitate, de către mediatori cu experienţă, cu background solid şi competenţe în domenii complementare, reprezintă nu numai un act de normalitate, ci şi un demers necesar. Însă, pentru a avea succes, este nevoie de un efort de echipă. Lucrând împreună, noi, Camera bucureşteană, alături de Consiliul de Mediere, avem şanse reale de a contribui la eficientizarea activităţii firmelor, cu efect direct asupra sănătăţii mediului economic”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene.

La rândul său, Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere, a evidențiat importanța unei cooperări efective între Consiliul de Mediere – autoritatea națională de promovare a medierii și de organziarea a profesiei de mediator – și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, organism-etalon în domeniu, cu o puternică tradiție în reprezentarea mediului deafaceri la nivelul capitalei – cel mai important centru comercial al României. „Ne manifestăm satisfacția și recunoștința pentru deschiderea manifestată de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București față de fenomenul medierii, o procedură alternativă de soluționare a disputelor care, odată generalizată ca instrument de lucru al oamenilor de afaceri, și-ar consolida pe deplin poziția de primă opțiune, prin certele avantaje pe care aceasta le presupune. Suntem încrezători că pasul făcut astăzi va deschide larg ușile unei colaborări eficiente, colaborare gândită a veni în sprijinul oamenilor de afaceri și suntem convinși că medierea își va demonstra încă o dată utilitatea pentru dezvoltarea și consolidarea mediului de business autohton”.

Prin mediere se pot soluţiona neînţelegerile în derularea contractelor de natură civilă şi comercială, diferendele apărute în relaţiile de muncă din interiorul firmelor, disputele ce se înregistrează între companii şi administraţia publică, precum şi litigiile în domeniul mediului. Rezolvarea litigiilor prin mediere se realizează rapid şi cu acordul de voinţă al ambelor părţi implicate, iar costurile aferente sunt mult mai reduse decât în cazul în care oamenii de afaceri ar merge în instanţă pentru a-şi soluţiona problemele.

Semnarea protocolului de colaborare cu CM se înscrie în sfera procupărilor constante ale Camerei bucureştene de a pune la dispoziţia comunităţii de afaceri instrumente utile pentru a-şi eficientiza activitatea și este o dovadă a disponibilităţii CCIB de a participa în mod constructiv la reformarea structurală a României si de a-şi asuma noi responsabilităţi pentru a contribui la îmbunătăţirea mediului economic.

Despre CCIB

Cu o tradiţie de 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucură şi de o largă recunoaştere internaţională conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene un sprijin real prin servicii performante, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei. Astfel, Camera bucureşteană furnizează companiilor româneşti şi străine servicii şi consultanţă specializată – de la înfiinţări de firme, sucursale, filiale; servicii personalizate de promovare a produselor şi serviciilor, inclusiv prin intermediul reprezentanţelor sale din străinătate, şi până la servicii de mediere şi arbitraj. Potrivit statutului CCIB, membrii săi beneficiază de o serie de facilităţi.

Despre CM

Fiind una dintre cele mai noi instituții de interes public din România, Consiliul de Mediere, organism înființat prin Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, a reușit să demonstreze că perioada de pionierat în unul dintre cele mai selecte medii profesionale din România, mediul profesiilor liberale, nu reprezintă altceva decât o perioadă de afirmare și de consacrare. Consiliul de Mediere are ca principale atribuții, organizarea activității de mediere și promovarea acesteia în rândul justițiabililor, în acest sens, în deceniul scurs de la înființare, instituția reușind să pună baze solide profesiei de mediator și să facă cunoscută, publicului larg, misiunea Corpului Profesional al Mediatorilor din România, aceea  de a veni în sprijinul cetățenilor.

 

Biroul de Presă CCIB                                                                                                                                                                                                                    Biroul de Presă al CM