banner IT Requirements Elicitation

IT Requirements Elicitation pentru experţii IT

OBIECTIV

Cursul constă în prezentarea unor concepte de specialitate și din exerciţii individuale sau de grup, menite să introducă participanții în procesul realizării unei analize de sistem și a specificațiilor de programare IT, utilizând metode și tehnici specifice domeniului Competitive Intelligence.

Participanţii vor dobândi competențe de construire a relației cu solicitanții produsului software și de obținere de la aceștia, într-o manieră eficientă și cooperantă, a informațiilor privind problema concretă ce trebuie adresată prin soft.

Obiectivul cursului îl reprezintă creşterea competențelor profesionale ale participanților privind:

  • cunoașterea procesului de întocmire a analizei de sistem şi a specificațiilor de programare;
  • cunoașterea şi aplicarea unui set de metode şi tehnici specifice domeniului Competitive Intelligence pentru obținerea eficientă a informațiilor necesare întocmirii specificațiilor de programare.

GRUPUL ŢINTĂ

Experți IT ce relaționează direct cu beneficiarii produselor de soft, persoane implicate în analiza de sistem și întocmirea specificațiilor de programare, programatori ce doresc să dobândească competențe de relaționare inter-personală.

CONŢINUT

  • Elemente teoretice privind analiza de sistem și înțelegerea nevoilor operaționale ale beneficiarului viitorului produs software;
  • Concepte specifice domeniului Competitive Intelligence operaționalizate în analiza de sistem;
  • “Cum să fiu perceput ca un om de încredere?”
  • Culegerea de informații prin metoda Elicitation;
  • Culegerea de informații prin metoda Interviului de tip P.E.A.C.E (Preparation and Planning; Engage and Explain; Account, Clarify and Challenge; Closure; Evaluation);
  • Înțelegerea modului de rezolvare a problemelor de tipul SAY-DO (oamenii știu să facă multe lucruri, dar cei mai mulți nu pot descrie cunoștințele pe care le dețin sau le descriu cu lacune).

LECTORI

Dr. Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în domeniul Intelligence şi a deţinut funcţia de Şef al serviciului de analiză informaţii militare. În prezent este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga şi la Universitatea Babeş Bolyai, membru în comisii de admitere la cursul postuniversitar de Informaţii Militare, membru în comisii la Colegiul Naţional de Apărare, conducător ştiinţific, etc. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică – Specialitatea Cibernetică Economică, după care a urmat un curs postuniversitar de Specializare în Modelarea şi simularea fenomenelor economico – sociale în cadrul ASE. Deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia de Înalte Studii Militare, unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii militare. Aria sa de expertiză include: intelligence & business intelligence, teoria informaţiilor, modelarea şi simularea proceselor economice şi sociale.

Dr. Ionuţ Corduneanu este specialist în informaţii şi securitate, consultant în informaţii pentru afaceri şi  vicepreşedinte al Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii pentru Afaceri (asia.org.ro), membru al Strategic & Competitive Intelligence Professionals (scip.org) şi redactor-şef adjunct al revistei Business/Competitive Intelligence. De asemenea, este trainer autorizat, livrând în mod curent cursuri în domeniul informaţiilor pentru afaceri. Este licenţiat în comunicare socială-informaţii (ANI) şi are o practică de peste 13 ani în domeniul intelligence.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 1 şi 1/2 zile (12 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 martie 2021, orele 15.00 – 19.00

24 martie 2021, orele 9.00 – 17.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

 

La finalul cursului, participanţilor li se va emite un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

TARIFUL SPECIAL pentru membrii CCIB cu cotizaţia achitată la zi (redus cu 25% faţă de tariful standard): 1050 lei/persoană (nu se aplică TVA)

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare.

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Anca Străchinescu, anca.strachinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886818