România se poate implica în modernizarea industriei chiliene

„Prin livrarea de echipamente şi tehnologii competitive, România poate contribui la modernizarea industriei chiliene, îndeosebi în domenii precum industria energetică, industria auto, metalurgie şi industria construcţiilor de maşini”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi vicepreşedinte al Camerei Naţionale, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o luni, 22 noiembrie 2010, cu ES Maria Eliana Cuevas, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Chile în România.
În opinia preşedintelui Camerei bucureştene, industria de prelucrare a produselor agroalimentare din ţara noastră oferă, de asemenea, oportunităţi reale de cooperare pentru firmele chiliene care doresc să investească în acest sector. Printre avantajele de care pot beneficia investitorii, preşedintele CCIB a subliniat: posibilitatea de finanţare a proiectelor din fonduri comunitare, nivelul de cofinanţare relativ redus, poziţia geostrategică a României şi calitatea de membru al Uniunii Europene, care asigură deschidere către o piaţă de desfacere largă (piaţa Uniunii Europene, dar şi piaţa statelor ex-sovietice).
În cadrul întâlnirii s-a apreciat că există premise şi pentru impulsionarea colaborării în domeniul academic, derularea unor programe de masterat, doctorat şi MBA – inclusiv conduse în co-tutelă – şi dezvoltarea unor lucrări de cercetare fiind două dintre modalităţile sugerate de preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu.
ES Maria Eliana Cuevas, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Chile în România, a subliniat că una dintre preocupările majore ale domniei sale o reprezintă dezvoltarea schimburilor comerciale româno-chiliene. Potrivit preşedintelui CCIB, o modalitate eficientă de valorificare a oportunităţilor oferite de cele două ţări o constituie organizarea de misiuni şi forumuri economice. În acest context, în cadrul întâlnirii s-a stabilit ca un prim pas să-l constituie organizarea, în luna februarie 2011, a unui eveniment de informare a comunităţii de afaceri din România asupra oportunităţilor oferite de piaţa chiliană, existând posibilitatea ca aceasta să fie urmat de un forum. De asemenea, în perioada următoare se vor face demersuri în vederea semnării de către CCIB a unui acord de colaborare cu CCI Santiago de Chile.

Biroul de Presă al CCIB