IMG_4635

România și Etiopia pot colabora în domeniul industrial

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o întrevedere cu Excelența Sa Negash Kebret Botora, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Democratice Federale Etiopia în România cu reședința la Geneva, care a fost însoțit de Yidnekachew Tekle Alemu, consilier în cadrul Ambasadei. La întâlnire a participat, de asemenea, Cristina Stuparu, director adjunct la Direcţia Orientul Mijlociu si Africa (DOMA), din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În deschiderea întâlnirii, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a realizat o prezentare succintă a Camerei bucureştene, subliniind recunoaşterea de care se bucură organizaţia noastră în ţară şi străinătate, punctând câteva particularităţi ale activității CCIB. În acest context, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a precizat că dezvoltarea cooperării economice și comerciale cu țări din afara Uniunii Europene, în special cu acelea în care România a livrat complexe industriale, înainte de 1989, constituie o prioritate în strategia de relații externe a Camerei bucureștene. În opinia președintelui CCIB, firmele românești au experiența și competența necesare pentru a se implica în modernizarea, retehnologizarea și extinderea acestor capacități de producție. Referindu-se la Etiopia, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a apreciat că există oportunități de cooperare în metalurgie, aviație, dar și în sectorul academic (schimburi de studenți și de profesori).

Ambasadorul Etiopiei a exprimat interesul ţării sale pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi de cooperare cu România, ținând seama de istoricul bun al relațiilor româno-etiopiene, de contribuția țării noastre la dezvoltarea economică a Etiopiei, dar și de strategia actuală a țării sale. E.S. Negash Kebret Botora a prezentat principalele axe strategice ale economiei etiopiene, subliniind că aceasta este într-un proces amplu de transformare. În context, a vorbit despre avantajele comparative oferite de parcurile industriale etiopiene, precum și despre poziția geostrategică a țării sale, ce poate fi considerată adevărată poartă spre Africa. În ceea ce privește domeniile de cooperare, la cele amintite de președintele CCIB, ambasadorul Etiopiei în România a adăugat agricultura, industria textilă și de pielărie.

Statistica română indică un vârf de 81,7 milioane USD în anul 2016, datorat unui nivel ridicat al exportului românesc (80,1 mil.euro), urmat de o scădere drastică în 2017, la doar 38,9 milioane USD, din care exportul românesc în Etiopia s-a cifrat la 38,3 milioane USD. Schimburile comerciale româno-etiopiene se caracterizează prin dependența volumului de un singur produs, exportul de cereale, care în 2016 a deținut o pondere de 97,2%, iar în 2017 de 96,3% din totalul exportului românesc, sau un grup de produse în cazul importului, fructe, cafea și ceai, care au reprezentat 66,4% în 2016 și 98,8% în 2017; un decalaj foarte mare între export și import cu o balanță comercială cronic favorabilă României (+78,5 mil.USD în 2016, +37,7 mil.USD în 2017); un volum al schimburilor comerciale foarte redus in trimestrul I a.c., respectiv 0,9 milioane USD din care 0,6 mil. USD exportul.

Biroul de Presă al CCIB