Scrisoare deschisa

Pentru corecta informare a opiniei publice şi pentru clarificarea informaţiilor denaturate apărute în presă în ultimele zile, se impun următoarele precizări:
1. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) este, potrivit Legii 335/2007 ce îi guvernează activitatea, o organizaţie autonomă, neguvernamentală. Salariaţii săi nu sunt funcţionari publici.
2. Referitor la utilizarea banilor provenind din sponsorizările efectuate de salariaţii CCIB din drepturile lor salariale: acestia au fost utilizaţi exclusiv pentru buna desfăşurare a activităţii Camerei bucureştene. Din situaţia completă a utilizarii sponsorizărilor pentru perioada octombrie 2010 – martie 2012, rezultă faptul că circa 80% din sumă a fost folosită pentru salarii şi contribuţiile bugetare aferente, iar restul de 20%, pentru plata utilităţilor, a furnizorilor şi a altor servicii necesare activităţilor cu specific cameral.
3. Nu am exercitat niciodata constrangeri, amenintari sau santaj asupra salariatilor CCIB. Subliniez că în contextul dificil al crizei economice, activitatea Camerei bucureştene, ca si a intregului sistem cameral, a avut de suferit, ceea ce a condus la deteriorarea situaţiei financiare a CCIB. Întrucât soluţia firească pentru ameliorarea acesteia era restructurarea activităţii, inclusiv prin disponibilizarea de personal, o parte dintre salariaţii CCIB şi-au exprimat disponibilitatea şi au hotărât să contribuie financiar la susţinerea activităţii Camerei. Când am fost consultat de conducerea executivă a CCIB asupra oportunităţii iniţiativei salariaţilor, m-am solidarizat cu aceştia, însă pentru a mă asigura de legalitatea acestei soluţii am solicitat punctul de vedere al directorului Direcţiei Juridice din cadrul CCIB. Acesta m-a asigurat de legalitatea demersului şi a propus modelul de contract de sponsorizare. Pentru siguranţă, am solicitat directorului juridic o a doua opinie asupra acestei probleme, şi anume un aviz de la o casă de avocatură. Avocaţii consultaţi au confirmat legalitatea iniţiativei salariaţilor. Menţionez că şi eu, personal, am contribuit financiar la buna desfăşurare a activităţii CCIB cu suma de 80.500 lei. Precizez, de asemenea, că timp de un an şi jumătate, cei mai mulţi salariaţi (48 persoane) au sponsorizat activitatea Camerei. Dintre acestea, doar opt – cinci persoane iniţial (în martie 2012), cărora li s-au adaugat încă trei (în aprilie 2012) – s-au constituit parte vătămată.
4. Precizez că încă din 2009, Colegiul de Conducere al CCIB a decis, pentru eficientizare, măsuri de restructurare vizând reducerea numărului de posturi de conducere, externalizarea, comasarea unor birouri şi servicii, redimensionarea numărului de personal etc. Restructurarea este competenţa exclusivă a Colegiului de Conducere, care prin deciziile adoptate hotărăşte măsurile necesare. Precizez că, în conformitate cu legea, procesul de disponibilizare a fost decis şi operat încă din 2009, personalul reducându-se de la 109 la 60 persoane.
La sfârşitul anului 2011 şi începutul anului 2012, Colegiul de Conducere al CCIB a dispus noi măsuri de restructurare, ca urmare a deteriorării capacităţii de finanţare. A fost decisă externalizarea activităţilor de IT şi informaţii de afaceri (3 persoane), precum şi disponibilizări de la alte compartimente (2 persoane). Ulterior, a fost identificată o firmă care a preluat integral şi la un standard superior activităţile celor două compartimente şi cu reducerea la jumătate a costurilor aferente. Dezbaterea Colegiului a mai arătat nemulţumirea faţă de calitatea serviciilor oferite de personalul ce presta activităţile ulterior externalizate (au existat sesizari inclusiv de la parteneri străini). Prin urmare, disponibilizările au avut suport legal, au fost justificate economic şi au fost decise de organul competent, respectiv Colegiul de Conducere al CCIB. Deciziile Colegiului de Conducere, inclusiv cele referitoare la disponibilizari, sunt obligatorii pentru executiv, neindeplinirea acestora atragand sanctiuni, potrivit legii.
5. Îmi exprim deplina încredere în justiţie şi în capacitatea acesteia de a stabili adevărul.

Sorin Dimitriu