DSC_0015-web[1]

Secţiune de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în cadrul CCIB

Crearea unei reţele virtuale de laboratoare avansate de cercetare, de încercări şi testări (ROMNET-LAB.CER.IN); organizarea unei serii de mese rotunde pe teme precum: relaţia dintre cercetare şi mediul de afaceri, finanţarea cercetării, transferul tehnologic şi valorizarea rezultatelor cercetării – procese inovative în sprijinul soluţionării problemelor generate de criza economico-financiară; impactul proiectelor finanţate prin programe europene asupra mediului socio-economic românesc, impactul evaluării, certificării şi clasificării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare; elaborarea „Cartei albe a cercetării” sunt câteva dintre obiectivele Secţiunii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, înfiinţată la nivelul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) în cadrul celei mai recente şedinţe a Colegiului de Conducere al Camerei bucureştene.
„Decizia de înfiinţare a acestei Secţiuni este firească – având în vedere faptul că, în ultimii ani, CCIB a acordat o atenţie deosebită activităţii de cercetare-dezvoltare şi a derulat cu consecvenţă un program integrat de acţiuni vizând apropierea mediului economic de cel academic – şi necesară – întrucât aplicarea rezultatelor cercetării, adaptate cerinţelor reale ale pieţei, reprezintă o soluţie de creştere a productivităţii şi, deci, generatoare de avantaje comparative pentru firme, mai ales în actualul context macroeconomic”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene în cadrul primei întâlniri de lucru a membrilor acestei noi Secţiuni.
Secţiunea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Camerei bucreştene, condusă de prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe, îşi desfăşoară activitatea la nivelul a 5 grupuri de lucru, respectiv: grupul de lucru pentru programe naţionale şi programe europene de cercetare (condus de dr. ing. Sanda Velea – ICECHIM Bucureşti), grupul de lucru pentru transfer tehnologic, inovare şi valorizare (condus de dr. ing. Floria Udrescu – IPA Bucureşti), grupul de lucru pentru proprietate intelectuală şi industrială (responsabil dr. ing. Ion Pirna – INMA Bucureşti), grupul de lucru pentru strategii şi politici în cercetare (responsabil dr. ing Lucian Pintilie – INCD Fizica Materialelor) şi grupul de lucru pentru reţea virtuală de laboratoare (condus de dr. ing. Raluca Muller – IMT Bucureşti).

Biroul de Presă al CCIB

Articolul anterior
Misiune economică în India, organizată de CCIB
Articolul următor
Colaborare CCIB – Asociaţia FAR