Secţiunile CCIB, la momentul bilanţului

Recent, au avut loc adunările generale ale celor cinci secţiuni ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), respectiv Turism, Servicii, Membri Colectivi, Comerţ şi Industrie. În cadrul acestora au fost abordate atât probleme organizatorice – alegerea reprezentanţilor pentru adunarea generală a Camerei bucureştene şi aprobarea rapoartelor de activitate pentru perioada iulie 2010-mai 2011 – cât, mai ales, priorităţile secţiunilor în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, direcţiile în care grupurile de lucru constituite la nivelul secţiunilor ar trebui să-şi orienteze activitatea, modalităţile concrete în care companiile îşi pot dezvolta afacerile în condiţii economice anevoioase.
Colaborarea cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi cu Primăria Generală a Capitalei în vederea desfăşurării unor acţiuni de amploare vizând promovarea Bucureştiului ca obiectiv turistic şi nu numai ca centru al turismului de afaceri, precum şi organizarea de misiuni economice şi târguri pentru firmele interesate se numără atât printre ralizările din ultimul an, cât şi printre priorităţile Secţiunii de profil a CCIB pentru perioada următoare.
Participarea la misiuni economice, seminarii, întâlniri cu oameni de afaceri şi consilieri economici de la unele ambasade, precum si la o serie de actiuni privind Centrul de mediere, dar şi informarea constantă a membrilor privind competiţiile deschise pentru accesarea de fonduri europene şi apropierea mediul academic de mediul economic sunt câteva dintre reperele activităţii Secţiunii Servicii din ultimul an. A fost in mod special remarcată activitatea susţinută a Grupului de lucru Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Pentru perioada următoare, s-a subliniat necesitatea unei mai bune promovari a companiilor membre, a creării unor servicii personalizate care să vină în întâmpinarea cerinţelor companiilor şi folosirea CCIB ca umbrelă integratoare a nevoilor firmelor.
Informarea membrilor cu privire la măsurile şi acţiunile de interes pentru IMM din cadrul asociaţiilor/patronatelor membre ale Sectiunii, consultarea membrilor în ceea ce priveşte iniţiativele legislative cu impact asupra mediului de afaceri, conturarea unui punct de vedere coerent şi consistent şi prezentarea acestuia autorităţilor competente s-au numărat printre reperele activităţii Secţiunii Membri Colectivi din ultimul an. Pentru perioada următoare se urmăreşte participarea membrilor la proiecte finanţate prin POS-DRU, cu sprijinul CCIB ca partener activ, precum şi la misiuni şi forumuri economice, târguri şi alte actiuni de interes.
În ceea ce priveşte Secţiunea Comerţ a Camerei bucureştene, potrivit strategiei de relaţii externe a CCIB, s-a urmărit dezvoltarea relaţiilor comerciale cu ţările din Balcani, Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi de Sud-Est, America Latină şi, cu anumite măsuri de precauţie, chiar Africa de Nord, fără a neglija spaţiul comunitar. De asemenea, prin intermediul forumurilor economice si seminariilor internaţionale desfăşurate în Capitală, companiile bucureştene au avut posibilitatea de a-şi promova produsele şi serviciile şi de a iniţia proiecte de cooperare cu firme din străinătate. Pentru perioada următoare se are în vedere continuarea acţiunilor de promovare a ofertei româneşti prin intermediul unor reprezentanţe ale CCIB în străinătate, îndeosebi în spaţiul extra-UE, dublate de expoziţii permanente cu produse româneşti. Astfel, pe lângă reprezentanţa Camerei bucureştene din Emiratul Sharjah, care s-a dovedit un succes, vor fi deschise reprezentanţe ale CCIB în China, Turkmenistan şi Vietnam.
Firmele bucureştene au posibilitatea, după cum s-a subliniat în raportul de activitate al Secţiunii Industrie, să-şi califice şi recalifice angajaţii, în mod gratuit, în cadrul unor proiecte complexe de instruire profesională (finanţate prin POS-DRU) derulate de CCIB, cu efecte benefice atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi. Promovarea membrilor noi în randul celorlalţi membri, oferirea de noi servicii comunităţii de afaceri, implicarea membrilor în activităţile CCIB, promovarea Camerei bucureştene prin participarea cu stand propriu la expoziţii importante, precum şi accesarea şi derularea de proiecte cu finanţare europeană cu impact asupra mediului de afaceri se numără printre obiectivele Sectiunii Industrie pantru perioada următoare.

Biroul de presă al CCIB