Secţiunile CCIB, la momentul bilanţului

Recent, au avut loc adunările generale ale celor cinci secţiuni ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), respectiv Servicii, Industrie, Comerţ, Turism şi Membri Colectivi. În cadrul acestora au fost abordate atât probleme organizatorice – alegerea reprezentanţilor pentru adunarea generală a Camerei bucureştene, aprobarea rapoartelor de activitate pentru perioada iulie 2009-iunie 2010 – cât, mai ales, priorităţile secţiunilor în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, direcţiile în care grupurile de lucru constituite la nivelul secţiunilor ar trebui să-şi orienteze activitatea, modalităţile concrete în care companiile îşi pot dezvolta afacerile în condiţii de criză.
Realizarea „Cartei Albe a entităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare pe anul 2010”, elaborarea unor propuneri de modificare a programelor operaţionale şi transmiterea acestora la autorităţile competente, organizarea constantă a unor acţiuni de informare a membrilor privind competiţiile deschise pentru accesarea de fonduri europene, dar şi a unor evenimente menite să apropie mediul academic de mediul economic şi de presă sunt câteva dintre reperele activităţii Secţiunii Servicii în perioada scursă de la precedenta adunare generală. De asemenea, a fost remarcată activitatea susţinută a grupurilor de lucru Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Atragere Finanţări şi Absorbţie Fonduri Structurale şi de Coeziune.
În ceea ce priveşte Secţiunea Comerţ a Camerei bucureştene, potrivit strategiei de relaţii externe a CCIB, s-a urmărit dezvoltarea relaţiilor comerciale cu ţările din Balcani, Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi de Sud-Est, America Latină, Africa de Nord, fără a neglija spaţiul comunitar. De asemenea, prin intermediul forumurilor economice si seminariilor internaţionale desfăşurate în Capitală, companiile bucureştene au avut posibilitatea de a-şi promova produsele şi serviciile şi de a iniţia proiecte de cooperare cu firme din străinătate. Pentru perioada următoare se are în vedere continuarea acţiunilor de promovare a ofertei ţării noastre prin intermediul unor reprezentanţe ale CCIB în străinătate, îndeosebi în spaţiul extra-UE, dublate de expoziţii permanente cu produse româneşti. Astfel, pe lângă reprezentanţa Camerei bucureştene din Emiratul Sharjah, vor fi deschise reprezentanţe ale CCIB în Vietnam, Turkmenistan, China şi Spania.
Firmele bucureştene au posibilitatea, după cum s-a subliniat în raportul de activitate al Secţiunii Industrie, să-şi califice şi recalifice angajaţii, în mod gratuit, în cadrul unor proiecte complexe de instruire profesională (finanţate prin POS-DRU)derulate de CCIB. De asemenea, Camera bucureşteană este implicată în proiecte vizând sprijinirea înfiinţării de noi platforme tehnologice naţionale afiliate la platformele tehnologice europene, crearea de reţele de informare şi asistenţă pentru cercetare-inovare şi transfer tehnologic, securitatea energetică, dezvoltarea culturii organizaţionale, realizarea de centre pilot pentru dezvoltarea afacerilor, creşterea competitivităţii IMM.
Secţiunea Membri Colectivi a CCIB are, conform hotărârii adunării generale, un nou preşedinte, şi anume Laurenţiu Zamfir, reprezentantul Institutului de Prognoză Metalurgică a Å¢ărilor Balcanice. Pentru perioada următoare se urmăreşte organizarea unor acţiuni de consultare a membrilor în ceea ce priveşte iniţiativele legislative cu impact asupra mediului de afaceri, conturarea unui punct de vedere coerent şi consistent şi prezentarea acestuia, de către CCIB, autorităţilor competente.
Colaborarea cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi cu Primăria Generală a Capitalei în vederea desfăşurării unor acţiuni de amploare vizând promovarea Bucureştiului ca obiectiv turistic şi nu numai ca centru al turismului de afaceri este una dintre priorităţile Secţiunii de profil a CCIB, alături de organizarea de misiuni economice şi de târguri. În context, menţionăm că, în perioada 23-25 iulie 2010, CCIB organizează la Sala Palatului manifestarea expoziţională Last Minute Holiday Expo.

Biroul de presă al CCIB