ccib_img_1403179859_dsc_0030_S1[1]

Secţiunile CCIB, la momentul bilanţului

Recent, au avut loc adunările generale ale celor şase secţiuni ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), respectiv Servicii, Industrie, Comerţ, Turism, Cercetare-Dezvoltare-Inovare şi Membri Colectivi.

În cadrul acestora au fost abordate atât probleme organizatorice – alegerea preşedinţilor de secţiuni, alegerea reprezentanţilor pentru adunarea generală a Camerei bucureştene, aprobarea rapoartelor de activitate pentru mandatul 2008-2012 – cât, mai ales, priorităţile secţiunilor în această perioadă dificilă din punct de vedere economic, direcţiile în care grupurile de lucru constituite la nivelul secţiunilor ar trebui să-şi orienteze activitatea, modalităţile concrete în care companiile îşi pot dezvolta afacerile în condiţii de criză.

La nivelul Secţiunii Servicii, în perioada următoare se are în vedere continuarea organizării de evenimente dedicate informării comunităţii de afaceri asupra oportunităţilor oferite de accesarea diverselor programe europene, precum şi promovarea în rândul firmelor bucureştene a avantajelor de a apela la Biroul de informare şi certificare din cadrul CCIB, privind sustenabilitatea clădirilor. Popularizarea instituţiei administratorului delegat şi a beneficiilor apelării la mediere, ca alternativă la soluţionarea în instanţă a litigiilor comerciale şi civile se află, de asemenea, pe agenda Secţiunii.

În ceea ce priveşte activitatea Secţiunii Comerţ se urmăreşte continuarea acţiunilor de promovare a ofertei româneşti prin intermediul unor reprezentanţe ale CCIB în străinătate, îndeosebi în spaţiul extra-UE, dublate de expoziţii permanente cu produse româneşti. Astfel, pe lângă reprezentanţa Camerei bucureştene din Emiratul Sharjah, care s-a dovedit un succes, vor fi deschise birouri de reprezentare ale CCIB în R. P. Chineză (Beijing) şi în regiunea Balcanilor.

Promovarea membrilor noi în rândul celorlalţi membri, oferirea de noi servicii comunităţii de afaceri; implicarea membrilor în activităţile CCIB, promovarea Camerei bucureştene prin participarea cu stand propriu la expoziţii importante; accesarea şi derularea de proiecte cu finanţare europeană cu impact asupra mediului de afaceri sunt doar câteva dintre priorităţile Secţiunii Industrie, conform documentelor dezbătute în cadrul adunării generale la nivelul Secţiunii.

În ceea ce priveşte Secţiunea Membri Colectivi, se vizează, în principal, organizarea unor acţiuni de consultare a membrilor în ceea ce priveşte iniţiativele legislative cu impact asupra mediului de afaceri, conturarea unui punct de vedere coerent şi consistent şi prezentarea acestuia, de către CCIB, autorităţilor competente.

Colaborarea cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi cu Primăria Generală a Capitalei în vederea desfăşurării unor acţiuni de amploare vizând promovarea Bucureştiului ca obiectiv turistic şi nu numai ca centru al turismului de afaceri este una dintre priorităţile Secţiunii de profil a CCIB, alături de organizarea de misiuni economice şi de târguri şi de pregătirea continuă a specialiştilor din industria ospitalităţii, inclusiv prin proiecte finanţate din fonduri europene.

La nivelul Secţiunii Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru viitorul apropiat se are în vedere organizarea unei serii de mese rotunde pe teme precum: relaţia dintre cercetare şi mediul de afaceri, finanţarea cercetării, transferul tehnologic şi valorizarea rezultatelor cercetării, impactul proiectelor finanţate prin programe europene asupra mediului socio-economic românesc, impactul evaluării, certificării şi clasificării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, participarea la competiţii interne şi internaţionale, concomitent cu intensificarea colaborării cu mediul de afaceri prin crearea de parteneriate de tip public-privat.

Presedinţii de Secţiuni, aleşi conform votului secret al membrilor Secţiunilor, sunt: Mircea Dan Fărcaş (ATO EM SRL) – preşedintele Sectiunii Servicii, Mihai Andriţoiu (AMC Development SRL) – preşedintele Secţiunii Comert, Valentin Militaru (Grivco SA) – preşedintele Secţiunii Industrie, prov. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvolatre pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurii), Laurenţiu Zamfir (Institutul de Prognoză Metalurgică al Ţărilor Balcanice) – preşedintele Secţiunii Membri Colectivi, George Sorin Nicolescu (Olimpic International Turism) – preşedintele Secţiunii Turism.

Biroul de presă al CCIB