Seminarul de informare privind statutul operatorului economic autorizat

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti vă invita să participaţi la seminarul de informare privind statutul operatorului economic autorizat, aşa cum decurge din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1486 / 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.

Evenimentul se va desfăşura în sediul CCIB din Bd. Octavian Goga nr. 2, tronson I, intr. B, etaj 5, camera 8, în data de 30 iunie 2016, în intervalul orar 10.00-13.00

Seminarul se adresează operatorilor economici din Municipiul Bucureşti implicaţi în lanţul logistic internaţional: producători, exportatori, expeditori de mărfuri, deţinători de antrepozit vamal, reprezentanţi vamali, transportatori sau importatori.

Va fi prezentat statutul calitatii de operator economic autorizat, tipurile de autorizaţii, avantajele de care pot beneficia operatorii economici autorizaţi (din care menţionăm: facilitarea accesului la simplificările vamale, reducerea numărului de controale fizice şi documentare, tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control, posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor, posibilitatea de a fi notificat prealabil, reducerea setului de date care trebuiesc incluse în declaraţiile sumare etc.), modalităţi de consolidare a securităţii lanţului logistic precum şi modalitatea de obţinere a autorizaţiilor.

Seminarul va beneficia de expertiza Doamnei Marilena Friguras – Consilier Superior în cadrul Directiei Supraveghere şi Control Vamal Bucureşti, Serviciul Control Ulterior şi Investigaţii Vamale.

Taxa de participare este de 100 lei/participant (la care se adaugă TVA) şi se poate achita conform formularului de participare anexat. Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la tel: 021.311.44.99, e-mail: vali.andronescu@ccib.ro, persoană de contact dna. Vali Andronescu.

Firmele membre beneficiază de reducerile corespunzătoare nivelului de cotizaţie.

În speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptăm confirmarea participării până la data de 28 iunie 2016.

Articolul anterior
Ziua oportunităţilor de afaceri dedicată Bosniei şi Herţegovinei
Articolul următor
Colaborarea economică şi comercială româno-irakiană abordată la întâlnirea preşedintelui CCIB cu şeful misiunii diplomatice irakiene în România