ccib_img_1396438541_dsc_0023wwww_S1[1]

Serbia, spatiu prioritar in strategia de relatii externe a CCIB

Aşa cum a devenit deja o tradiţie, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) organizează „Ziua oportunităţilor de afaceri” marţi, 15 aprilie, ediţie dedicată de data aceasta spaţiului balcanic. La acest eveniment vor participa şi profesionişti sârbi, care vor prezenta comunităţii de business bucureştene principalele oportunităţile de afaceri şi investiţionale oferite de Republica Serbia, precum şi cadrul juridic şi regimul fiscal aplicabile companiilor străine şi cu capital mixt.

Spaţiul balcanic a devenit prioritar pentru anul 2014, în contextul în care Camera bucureşteană intenţionează să deschidă în această regiune un birou de reprezentare. În vederea pregătirii acestui proiect, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, a avut o întrevedere cu Excelenţa Sa Branko Brankovic, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Serbia la Bucureşti.

Un alt pas concret în vederea intensificării contactelor între comunităţile de afaceri din România şi Serbia îl constituie organizarea de către CCIB, în luna mai a acestui an, a unei misiuni economice la Belgrad. În opinia prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, acesta este un bun prilej pentru identificarea unor proiecte concrete, îndeosebi în sectorul industrial, dar şi în cercetare şi în domeniul academic.

Excelenţa Sa Branko Brankovic a apreciat propunerile preşedintelui CCIB şi l-a asigurat de întreaga cooperare a Ambasadei în proiectele dedicate dezvoltării relaţiilor comerciale româno-sârbe. Ambasadorul Republicii Serbia la Bucureşti şi-a exprimat interesul pentru proiectul CCIB vizând înfiinţarea unui Consiliu de Afaceri România-Serbia, structură cu o puternică componentă privată, ce poate juca un rol important în dinamizarea schimburilor bilaterale. În opinia E.S. Branko Brankovic, o mai bună colaborare între camerele de comerţ din capitalele celor două ţări, materializată în organizarea unor forumuri de afaceri şi participarea la târguri şi expoziţii, poate contribui la reintrarea pe un trend ascendent a volumului schimburilor comerciale.

Biroul de Presă al CCIB